Om barnehagen

Solandsbakken barnehage har en unik beliggenhet, og ligger ved Kattanak like ved begynnelsen på turløypa rundt Djupadalen. Beliggenheten gir muligheter for mange og spennende naturopplevelser. Like utenfor gjerdet disponerer barna mangfoldige klatretrær, gjemmeplasser og ulendt terreng som gir gode, varierte motoriske utfordringer. Vi har en stor og variert utelekeplass som inviterer til allsidig lek for store og små barn. Det er også gode bussforbindelser fra barnehagen til sentrum. 

Barn skal oppleve mestring
Barnehagens hovedmål er at alle barn skal oppleve mestring ut fra egne forutsetninger.Alle barn skal oppleve mestring i barnehagen. Det å kjenne at en lykkes, motiverer barnet til å prøve seg på nye utfordringer. For å få lyst til å utforske og eksperimentere, må du først ha kjent på følelsen av å mestre. Mestring skaper motivasjon, og er helt vesentlig for barnets utvikling.

Forsterket barnehage
Solandsbakken barnehage er en forsterket barnehage med bred kompetanse i å tilrettelegge for barn med ulike funksjonsnedsettelser, medisinske utfordringer og i å gi spesialpedagogisk hjelp.

Vi har blant annet kompetanse innenfor følgende

• Synsnedsettelse
• Hørselstap
• Tilrettelegging av et godt språkmiljø for alle barn gjennom bruk av støttespråk som symboler og tegn
• Diabetes
• Ulike typer spisevansker
• Sammensatte vansker
• Et nært samarbeid med andre instanser som fysioterapeuter, pedagogisk støtteressurs team og ulike kompetansesenter

1/3 av de ansatte har pedagogisk utdannelse, øvrig personale er vernepleier, assistenter og fagarbeidere med bred erfaring. Vi er lærebedrift for veiledere i barne og ungdomsarbeiderfaget, og samarbeider med Høgskolen på vestlandet.

Om du ønsker å følge med på hva vi holder på med i barnehagen og annen viktig informasjon, oppfordrer vi deg til å følge oss på vår Facebook-side.

Ikke nøl med å ta kontakt om du har noe du lurer på!

Siv-Hilde Dalen   

Kontaktinformasjon

Siv-hilde Dalen
Enhetsleder
E-post
Telefon 52 74 40 10
Mobil 456 60 190