Om barnehagen

Hemmingstad barnehage er en 3-avdelings forsterket kommunal barnehage i søre bydel med plass til 52 barn. Hemmingstad barnehage driver etter et amerikansk pedagogisk program som heter High/Scope. Det innebærer blant annet at aktiv læring og musikk står i fokus.

High/Scope er et pedagogisk program som stimulerer barna til selv å ta initiativ og legger til rette for egenaktivitet. Gjennom egne valg og planlagte smågruppeaktiviteter, får barna sjansen til å aktivt bruke sine ressurser, samt utforske og gjøre egne erfaringer. Det krever også involverte voksne som kan gi støtte, anerkjennelse og veiledning til barna.

Det legges vekt på samtale, aktiv lytting, gjensidig respekt og samarbeid. Målet er at barnet får økt selvtillit og lærer å stole på egne valg.

Om du ønsker å følge med på hva vi holder på med i barnehagen og annen viktig informasjon, oppfordrer vi deg til å følge oss på vår Facebook-side.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss, om du har noe du lurer på!

Kontaktinformasjon

Hemmingstad barnehage
Telefon 52 74 42 60
Aase Fauske
Enhetsleder
E-post
Telefon 52 70 09 50
Mobil 481 08 650
Barnehage AAF - Spesped. OPAAF