Velkommen til Recoverykurs - Mitt liv, mine valg

Nå kan du melde deg på kurset "Mitt liv, mine valg" som starter opp 4. oktober. Kurset er for deg som har psykiske helseplager og/eller rusutfordringer og ønsker å mestre hverdagen din for bedre livskvalitet.

Kursbeskrivelse
Alle har drømmer, ønsker og mål for fremtiden. Vi starter opp med et nytt kurs som handler om ditt liv og dine valg.
Vi har bruk for dine ideer og erfaringer! Vi samles i en gruppe, og sammen vil vi jobbe for at hver enkelt skal få frem sine ønsker og mål for fremtiden.

Bakgrunn for kurset
"Recoverykurs og utdanningsopplegg" er et samarbeidsprosjekt mellom Enhet for psykisk helse og rus i Haugesund Kommune og Recovery ressursbase. Kurset tar utgangspunkt i "CHIME-elementene" innenfor recoverytenkningen.

Elementene består av:

 • Tilhørighet
 • Håp
 • Identitet
 • Mening i livet
 • Egen styrke

Målgruppe
Kurset er for deg som har psykiske helseplager og/eller rusutfordringer og ønsker å mestre hverdagen din for bedre livskvalitet.
Du som kursdeltaker må være motivert, rusfri, kunne delta i grupper og gjøre hjemmelekser mellom hvert kurs.

Praktisk informasjon

Kurset starter opp 4 oktober, uke 40 til 45.

 • Kurset går over 6 uker.
 • Kurset består av 11 samlinger.
 • Mandager og tirsdager fra klokken 12.00 til 15.00.
 • 8 -10 kursdeltakere.
 • Enkel servering.
 • Kurssted: Haugesund folkebibliotek.

For å delta må du betale en egenandel på 150 kr.

Påmelding
For å melde deg på kan du ta kontakt på telefon 917 84 358. Du vil bli invitert til forsamtale i forkant av kurset for nærmere informasjon.

Hvem er kursholderne?
Kursholderne er erfaringsmedarbeidere og fagpersoner innen psykisk helse og rus
Fra venstre: Linda Soltveit, Kjellaug Iversen, Kari Nygaard og Veronica Eike Lopez Ikke tilstede: Brit Øfeldt