Vaksinasjon av ungdom 12 - 15 år

Ungdom i alderen 12–15 år (må ha fylt 12 år) tilbys nå koronavaksinasjon ved Vaksinesenteret på Svehaugstemmen 2.

I første omgang har sentrale helsemyndigheter bestemt at aldersgruppen skal få én dose med Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech.

De i denne aldersgruppen som har gjennomgått koronainfeksjon skal ikke ha vaksine.

Har ungdommen tatt annen vaksine skal ikke koronavaksine tas før det har gått sju dager. Samme intervall gjelder også etter koronavaksinen.

Barn og unge blir sjeldent alvorlig syke av korona, og de aller fleste får ingen eller lite symptomer på sykdom. I en tid med mye smitte i denne aldersgruppen tilbys vaksine også til denne gruppen slik at de kan beskytte seg mot alvorlig forløp av sykdommen, inkludert den sjeldne men alvorlige komplikasjonen MIS-C. MIS-C er en betennelsestilstand som kan oppstå hos enkelte 2 til 6 uker etter koronainfeksjon. Les mer om dette på FHIs sider.

Samtykke fra foresatte
For de som er under 16 år er det foresatte som tar helsemessige beslutninger, og det må innhentes samtykke fra begge foresatte som tas med til vaksinasjonstimen.

Samtykkeskjema til utfylling

Bestill time
Foresatte kan bestille time for den 14. og 15. september ved å bruke lenken nedenfor.

Bestill time