Utbrudd av fugleinfluensa

Det har i sommer vært et nytt utbrudd av fugleinfluensa i Haugesund kommune. Dette har ført til flere observerte døde og syke fugler ved Kvalsvik.

Fallviltansvarlig i kommunen rykker ut når slike ting skjer, men har ikke ressurser til å plukke opp alle døde fugler i kommunen. Prioriteringen vil derfor være Kvalsvik, Djupadalen, sentrumsområdene, hovedstrendene ved Eivindsvatnet og andre store offentlige samlingsplasser.

Meld fra til Mattilsynet

Finner du døde eller syke fugler må du gi beskjed til Mattilsynet. Dette gjelder også enkelte andre dyr, dette er listet opp på deres hjemmeside. De vil så vurdere om det skal tas prøver av dyret. Mer informasjon om fugleinfluensa og hvordan du melder ifra til Mattilsynet kan du lese her

Fugleinfluensa smitter svært sjelden fra fugl til mennesker, men Mattilsynet anbefaler at man er føre-var og lar alle syke og døde fugler være i fred. Hvis du finner en fugl i din private hage, kai eller annet sted, kan du ifølge Mattilsynet fjerne fuglen selv etter avklaring om prøvetaking. Bruk i så fall hansker når du plukker opp fuglen, legg den i en plastpose og kast den i restavfallet. Eventuelt kan du plukke opp fuglen med hånden inne i en plastpose som så vrenges om fuglen. Vask hendene godt etterpå med såpe og vann.

Det er blitt observert syke og døde fugler ved Kvalsvik i Haugesund. Cathrine Grindheim

Kontaktinformasjon

Inger Kristine Volden
Rådgiver
E-post
Mobil 905 15 961