Tidligstemming – Stortingsvalget 2021

Tidlig forhåndsstemming er en ordning for deg som ikke har mulighet til å stemme til høsten. Har du stemmerett, kan du forhåndsstemme i Haugesund selv om dette ikke er din hjemkommune.

Dersom du ikke har mulighet til å stemme i løpet av den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, kan du tidligstemme.

Hvor, når og hvordan kan jeg tidligstemme?

Du kan gi tidlig forhåndsstemme ved Servicesenteret i Haugesund.

Adresse
Kirkegata 85
Periode
1. juli til og med 9. august
Åpningstid
Mandag til fredag klokken 09.00-14.00
 

Husk å ha med legitimasjon og eventuelt valgkort hvis du har mottatt dette. De fleste får i år valgkortet elektronisk.

Fra 10. august starter den ordinære forhåndsstemmingen. Forhåndsstemmingen avsluttes fredag 10. september.

Les mer om valget på valgportalen - valg.no