Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner

Regjeringen har opprettet en tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av de ekstraordinære strømprisene.

I første tilskuddsperiode desember 2021–mars 2022 ble tilskuddsordningen forvaltet av kommunene. Regjeringen har besluttet å forlenge tilskuddsordningen til og med mars 2023. I perioden april 2022–mars 2023 vil tilskuddsordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Du finner hovedpunktene på Rejeringen.no