Strømstøtte for organisasjoner

Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for ny søknadsrunde om strømstøtte

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. februar klokken 13:00.

Perioden det kan søkes om strømstøtte for er oktober-desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil utbetale strømstøtte fortløpende etter de har åpnet for søknader, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig.

Les kriteriene og søk om strømstøtte til din organisasjon på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettside