Stem på din favoritt til byggeskikkprisen

Tema for byggeskikkprisen 2022 har vært: «God bolig, godt nabolag». Her er Juryens fem nominerte forslag. Stem på din favoritt! 

Stem på din favoritt!

Et bilde som viser alle de fem boligene som er nominert til byggeskikkprisen 2022. - Klikk for stort bildeFra venstre Vestevegen 45, Vestevegen 32, Breidablikgata 205, Haraldsgata 118 og Skåregata 208.

Les mer om de nominerte kandidatene

Nr 1. Vestevegen 45
Byggeår: 1964/65, arkitekt David Sandved
Typologi: Enebolig
Tiltakshaver: Sonja Margrethe Østensjø og Brikt Lyng Svingen
Beskrivelse: Påbygg og omfattende rehabilitering
Arkitekt påbygg/rehablilitering: LJB arkitekter v/ Lars J Berge
Ferdigstilt: 2021

Juryens begrunnelse:
Bygningsmiljøet i Vestevegen er et av de fremste eksemplene på forsteds- og villaarkitektur i Haugesund. Her finner vi en rekke fremragende villaer fra flere epoker, men mest fra 1960- og 1970-tallet. David Sandved er en av mange flinke arkitekter som tegnet hus i dette området. Vestevegen 45 er et slikt hus. Originalt et kompakt og nøysomt Sandved prosjekt, men som med nye eiere har blitt forbedret, utvidet og oppgradert. Uten å miste seg selv. De nye eierne har latt seg inspirere av originalhuset og selv diktet videre på Sandveds distinkte tilnærming til arkitekturdetaljering og fargebruk. Resultatet er blitt en kompakt, men presist planlagt tilbygging som beriker det originale huset. En fest av farger og materialer. Dette vitner om et godt samarbeid med byggherre, håndverkere og arkitekt, der en har gjort hverandre bedre.

Nr 2. Vestevegen 32
Typologi: Enebolig
Tiltakshaver: Inge Hetland og Johanne Halvorsen Øveraas
Beskrivelse: Nybygg
Ferdigstilt: 2020
Arkitekt: Vikanes Bungum Arkitekter v/Lilly Kvilhaug

Juryens begrunnelse:
Vestevegen 30 og 32 er to større nye eneboliger som utgjør et godt eksempel på vår tids bidrag til bygningsmiljøet i Vestevegen. Begge to er solide og gjennomarbeidede nye hus som er godt utformet og flott detaljert.
Juryen ønsker særlig å fremheve eneboligen i Vestevegen 32 for å være særlig vakkert detaljert og med rik materialbruk i fasaden. Uteområdene er svært omsorgsfullt opparbeidet med bevisst gjenbruk av materialer fra tomtens tidligere hageanlegg. Her spiller arkitektur, håndverk, tomt- og landskapsbearbeiding godt sammen med omgivelsene.

Nr 3. Breidablikgata 205
Byggeår: 1917, arkitekt Ola Halseid
Typologi: Enebolig
Tiltakshaver: Lillian Irene Hollund
Beskrivelse: Restaurering av jugendhus
Ferdigstilt: 2022

Juryens begrunnelse:
Hverdagshelt er ordet å bruke om dette svært vakre, gamle huset i Breidablikgata. Huset fremstår nå som et av de best restaurerte eksemplene på selve «ur-haugesundhuset», -de hvite jugendhusene fra jobbetiden med runde hjørner og mansardtak, -hus som vi alle er glad i og som utgjør vår felles identitet. Denne bygningsmassen har nå rundet 100 år og gjennom årene er mye endret. Det er ikke lenger en selvfølge at skifertak, stakittgjerde, inngangsdører og rekkverk er intakt og tatt vare på. Slike hus er som gamle veteranbiler og avhengige av eiere som behandler dem kjærlig. Breidablikgata 205 er et slikt hus. Her er det godt eierskap og utført et klokt og solid fagmessig arbeid i mange etapper over lang tid.

Nr 4. Haraldsgata 118
Byggeår: 1908
Typologi: Bygård med utleieleiligheter og forretning
Tiltakshaver: Haraldsgaten 118 AS / v. Siren Røssland (ansvar for bygg og leiligheter) og Maria Dommersnes (ansvar for og driver butikken i byggets 1. etg.)
Beskrivelse: Restaurering og fargesetting av historistisk murgård, tilbakeføring av karakteristisk gavlreklame
Ferdigstilt: 2017

Juryens begrunnelse:
Haraldsgata er vår hovedgate og må kontinuerlig passes på. Det er her vi skal møtes, og gatas betydning skal ikke tas for gitt. For at Haugesund skal være en by må Haraldsgata fornyes og fikses. Dette er et ansvar som gårdeierne forvalter på vegne av hele byen. Vi vil derfor fremheve en formidabel innsats med å ruste opp den forseggjorte bygården i Haraldsgata 118. Der utleieleiligheter, bakgård og butikklokaler inkludert inngangsparti og fasader er flott restaurert slik at gården er klar for sine neste hundre år. Haraldsgata 118 er et godt eksempel på hvordan omtanke og innsats hos gårdeiere kan skape god bokvalitet for leietakere i sentrum.

Nr 5. Skåregata 208
Byggeår: 1904 som stall og vognskjul, 1910 ombygd til bedehus av arkitekt Halleland, 1925 murfasader arkitekt Ola Halseid
Typologi: Bolig, atelier, forsamlingshus
Tiltakshaver: Pia Benedicte Noreger og Pål Jackman
Beskrivelse: Rehabilitering og fargesetting av fasader
Ferdigstilt: 2022

Juryens begrunnelse:
Nye tider og utfordringer gjør at vi også må tenke nytt. Hva er egentlig en bolig i 2022? Hva vil det si å bo i en by? Kan vi bruke ting annerledes? Bo annerledes? Dele mer? Med alle? Boligen i Skåregata er alt dette. Et tidligere bedehus kombinert med en boligdel er nå både atelier, en kulturell scene og en hjertevarm bolig. Smartness og kreativitet og en ukuelig «gjør det sjøl»-holdning har gjort dette «der ingen skulle tru, at nokon kunne bu»-huset i sentrum til et generøst tilskudd til Haugesund. Med eiere som deler av huset sitt og byr inn. Til glede for både beboerne selv og alle oss andre.

Flere bilder av de nominerte kandidatene finner du på Facebook-siden til Byggeskikkprisen for Haugesund kommune.

Byggeskikkprisen i Haugesund kommune