Stas å bli godkjent som miljøfyrtårn

Alle de seks kommunale barnehagene i Haugesund er nå sertifiserte som miljøfyrtårn. I Solandsbakken barnehage er ikke styrer Siv-Hilde Dalen i tvil om at dette gjør både de ansatte og barna enda mer miljøbevisste. 

Da beviset for at de er blitt sertifisert som miljøfyrtårn var på plass, vanket det kake til de 24 ansatte i barnehagen.
- En viktig suksessfaktor med sertifiseringsprosessen, var at vi gjorde det sammen med de andre kommunale barnehagene. Vi satte av tid og delte mange gode erfaringer med hverandre. Sammen fant vi ut hva som var nødvendig og smart å gjøre. Ingen tvil om at prosessen har gjort oss enda mer bevisste på flere miljøaspekter enn før. Blant annet har vi gjort enda flere tiltak for å unngå matsvinn. Helt konkret betyr det at har vi rester igjen av havregrøten, brukes den i rundstykkedeigen samme dag. Eller at vi passer på å servere porsjoner som vi er sikre på blir spist opp. Vi veier også matavfallet med jevne mellomrom for å følge med på svinnet, sier styrer i Solandsbakken barnehage Siv-Hilde Dalen.
 

Barna involvert

Hun forteller at prosessen også viste at de allerede hadde gjort en god jobb og hadde sorteringssystemer og rutiner på plass.
- Men selvsagt blir en ekstra fokusert og bevisstgjort i en slik sertifiseringsprosess, der en skal fylle ut rapporter og dokumentere systemene våre. Vi fikk også besøk av en sertifiseringskonsulent som kontrollerte at alle tiltakene var på plass, forteller Dalen.
Også barna er involvert i arbeidet og miljøtiltakene er stadig tema under samlinger, på turer og i annet pedagogisk opplegg.

Konkurransefortrinn

I en tid der det er flere barnehageplasser enn barnehagebarn, er det ekstra viktig å tilby en barnehage av beste kvalitet på alle fronter. At alle de kommunale barnehagene nå er miljøfyrtårn, kan virke positivt inn når foreldrene skal velge barnehage.
- Å velge en barnehage som er opptatt av å sette et minst mulig miljøavtrykk, er viktig for mange. Og det blir heller ikke mindre viktig i fremtiden, sier Dalen.

Hele kommunen skal med

Tina Haddeland er Internrådgiver for miljøsertifiseringen  i kommunen og forteller om en omfattende prosess i alle deler av virksomheten. Rådhuset har vært sertifisert miljøfyrtårn siden 2018. Det er politisk vedtatt at hele kommunen skal sertifiseres, og i 2022 startet arbeidet med å sertifisere resten av virksomhetene.
- Barnehagene er en viktig start i dette arbeidet og til høsten fortsetter vi med å sertifisere skolene i kommunen, sier Haddeland.

Les mer om miljøsertifisering her! 

Bilde av styrer Siv-Hilde Dalen i Solandsbakken barnehage. - Klikk for stort bildeSiv-Hilde Dalen er styrer i Solandsbakken barnehage og har nettopp fått et synlig bevis på at barnehagen er sertifisert som miljøfyrtårn. Liv Alsaker Sande