Snarveier - for ansatte i kommunen (krever innlogging)

Car Admin

Snarveier til verktøy for deg som er ansatt

E-post

Her kan du som ansatt logge deg outlook.

Ressursstyring WEB (Helse)

Ressursstyring WEB er fagsystemet til arbeidstids- og turnusplanlegging for de som arbeider innen helse. 

Ressursstyring WEB (Brann)

Ressursstyring WEB er fagsystemet til arbeidstids- og turnusplanlegging for de som arbeider innen brannvesenet. 

Pålogging ansatte

Her kan ansatte med hjemmekontor eller på reise logge seg på.

Helpdesk

Helpdesk for ansatte i kommunen, der en kan melde om feil og mangler.

Skooler for elever

Kombinasjonen av Skooler og Office 365 legger til rette for en rekke samarbeidsmuligheter mellom lærer og elev.

Snarveier - for innbyggere i kommunen

Barnehageplass

Informasjonssider og søknadsportal for barnehageplass.

Barn er bra

Barn er Bra! - festivalen arrangeres i vinterferien hvert år. 

Eiendomsskatt

Informasjonssider om eiendomsskatt i kommunen.

Frisklivssentral

Frisklivssentalen med ulike tilbud innen kosthold, helse og aktivitet.

Grafisk profil

Kommunens grafiske profil og grafiske elementer.

Karttjenester

Kommunens karttjenester finner du her.

Kollektivtilbud

En oversikt over de kollektivtilbudene som finnes i kommunen.

Kontrollutvalget

Møter og protokoller fra kontrollutvalget.

Legevakt

Informasjon om kommunens legevakt.

Nyhetsarkiv

Her kan du se gjennom informasjon som er lagt ut som nyheter på kommunens nettside.

Planinnsyn

Innsynsportal til kommunens planer.

Politikk

Samleside for utvalg og politiske møter.

Prislister

Kommunen samler alle priser og gebyrer i Framsikt.

Renovasjon

Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS håndterer renovasjonen i kommunen.

Skjemabank

Her finner du ulike dokumenter, PDF-skjema, rutiner og retningslinjer som er lagt ut på nettsiden.

Stafettloggen

Side for bedre tverrfaglig innsats som setter barnets / elevens utvikling og foreldrenes medvirkning i sentrum. 

Telefonliste

Telefonliste til viktige nummer i kommunen.

Turistinformasjon

Her finner du nettsiden til turistinformasjonen.

Vigsel - bryllup

Kommunen gjennomfører vigsel og bryllup på Haugesund rådhus.

Åpningstider

Oversikt over åpningstidene i kommunen.