Skippergata får et løft

Som du kanskje allerede har lagt merke til, skjer det saker og ting i Skippergata i Haugesund sentrum. Det er Rogaland fylkeskommune og Haugesund kommune som nå samarbeider om å forbedre og fornye Skippergata.

Fra ca. 20. september stenges gata for all trafikk frem til grøfter er gravt igjen. Dersom sikkerheten tillater det vil en åpne en kjørebane for større kjøretøy. Ellers legger en opp til at varelevering og trafikk til Risøy skal gå i Strandgata.

Bedre forhold 

Skippergata, som er en fylkeveg, har hatt behov for et løft i flere år. Dette er en viktig vei både for næringen på Risøy, samt en mye brukt veg når en skal besøke sentrum. Nå skal det bli bedre forhold både for dem som går, sykler og kjører med kortere overgang og bedre lys. Det er mange vegsluker i denne gata som tar hånd om regn og takvann, og det blir nå lagt nytt rør for dette. Det blir også skiftet ut noen vannledninger, vann/brannkummer og diverse kabler nå mens gata graves opp. Det skal legges kantstein i granitt fra Strandgata og opp til krysset i Kirkegata. Nye gatelys kommer på plass og til slutt blir hele strekket asfaltert. 

Landmannstorget

Som mange kjenner til skal Haugesund kommune også oppgradere Landmannstorget. I forbindelse med arbeidet i Skippergata får vi nå satt de ytre kantene på den nye parken. Kvartalet mellom Haraldsgata og Skåregata blir vesentlig endret, og kjørebanen blir bygget etter nye reguleringer.  

Vi har som alltid fokus på sikkerhet for gående, syklende og kjørende som skal passere i gatene.  Følg skilting og gå forsiktig!

Vi bygger byen i lag - nabolag for nabolag!

Haugesund kommune skal i godt samarbeid med Rogaland Fylkeskommune nå i gang med en merkbar oppgradering i Skippergata. - Klikk for stort bildeGraving i Skippergata Idar Høviskeland Pedersen