Sjo er på vakt for innbyggerne

Bli litt bedre kjent med Tor-Magnar Sjo som snart har 20 års jubileum som ansatt i Haugesund kommune. På fritiden liker han godt å spille padeltennis og jobbe på hytta! 

Bilde av Tor-Magnar Sjo som er avdelingsleder for lavterskel Psykisk helse i Haugesund kommune. - Klikk for stort bildeTor-Magnar Sjo er avdelingsleder for lavterskel Psykisk helse i Haugesund kommune.

Navn: Tor-Magnar Sjo

Alder: 47

Bosted:  Haugesund

Interesser: Når jeg skal slappe av eller gjøre noe jeg synes er kjekt ser jeg fotball, spiller padeltennis, går tur eller jobber på hytta. Jeg liker også å stikke innom på en kaffe til noen jeg vet setter pris på det.

Hvilken jobb har du? Jeg er avdelingsleder for Lavterksel psykisk helse i virksomhet helse og forebygging, og så har jeg en tilleggsfunksjon som koordinator psykisk helse og rus i tjenesteområdet helse, omsorg og sosiale tjenester. 

Hvor lenge har du jobbet i Haugesund kommune? Siden 2004. 

Fortell litt om arbeidsoppgavene dine? Som avdelingsleder er det i hovedsak en kombinasjon av drift og utviklingsoppgaver. Som leder prøver jeg å bruke mest mulig tid på utviklingsarbeid.  Det betyr blant annet å tilrettelegge for at innbyggerne i Haugesund kommune skal ha en psykisk helsetjeneste av god kvalitet og ha et team av ansatte som møter innbyggernes behov når de trenger det. I koordinator-funksjonen gjør jeg mye forskjellig, men jeg har blant annet ansvar for å ta i mot eksterne henvendelser og distribuere disse videre. Jeg samarbeider med de ulike virksomhetslederne om søknader og rapportering på tilskuddsmidler til Statsforvaltaren i Rogaland. Jeg følger med på nasjonale mål og satsinger i kommunalt psykisk helse og rusarbeid og sitter i kompetansegruppen i Rogaland for psykisk helse og rusarbeid. 

Hva er ekstra viktig for deg i jobben din? Jeg synes det er ekstra viktig å forvalte de ressursene jeg har ansvar for til det beste for innbyggerne. Det er like viktig at teamet vårt har det vi trenger for å gjøre jobben vår på en god måte.

Beskriv en god arbeidsdag for deg? En god dag på jobb er å gjennomføre et møte eller ta en beslutning sammen med noen og kjenne at vi er på bølgelengde med hverandre.  Hvis jeg i tillegg har fått minglet litt over en kaffekopp har dagen vært topp.