Siste invitasjoner til vaksinetimer er nå sendt ut

Alle som hittil har meldt seg i vaksinekø via Helseboka i Haugesund kommune skal nå ha fått invitasjon til å bestille time til koronavaksinering.

Dersom det er noen som har registrert seg, men fortsatt ikke er blitt kontaktet, ber vi om at dere snarest sender informasjon om dette på e-post til koronavaksinering@haugesund.kommune.no. Dere vil da motta sms om tidspunkt for time.

Til tvilere som likevel ønsker vaksine
Den samme oppfordringen går også til haugesundere som hittil har vært tvilende til å la seg vaksinere, men som nå har besluttet å takke ja til vaksinetilbudet. Meld fra om dette via e-post koronavaksinering@haugesund.kommune.no. Samtidig ber vi om at du registrerer deg i vaksinekø i Helseboka. Da får vi alle personalia vi trenger, uten at de sendes via e-post.

Til dere som får invitasjon til time mens dere er på ferie
Vi oppfordrer dere som får invitasjon til å bestille vaksinetime mens dere er på ferie til å registrere dere, selv om det er både to og tre uker til dere kommer hjem. Det gir oss bedre oversikt over tilgjengelige doser og eventuelt behov for nødvendige justeringer

Kun behov for time til én dose?
Til dere som av ulike årsaker kun skal ha en-1-dose i Haugesund, men må registrere to timer for å fullfører` bestilling, så oppfordrer vi deg til å fullføre bestilling av to timer. Send så melding til koronavaksinering@haugesund.kommune.no, så sletter vi timen til dose 2.

Møt opp til avtalt time!
Til sist en særdeles viktig oppfordring, da vi særlig siste uke opplevde for høyt forfall til avtalt time på fredagen, MØT OPP TIL AVTALT TIME. Husk, det er andre som har hatt ønske om nettopp den timen du har fått. Dersom du må melde forfall, ring oss på telefon 468 84 886 mellom kl. 09.00 og 11.30, eller send e-post til koronavaksinering@haugesund.kommune.no, så flytter vi timen.

Klikk for stort bilde