Rosa kompetanse-kurs

40 deltok på kurset om kjønns- og seksualitetsmangfold på Haugesund folkebibliotek onsdag 18. januar. Kursholder var Elsa Skjong-Arnestad fra Rosa kompetanse.

Normer, forskning om lhbt-personer i Norge, minoritetsstress, kjønnsmangfold og seksualitetsmangfold var noen av temaene på kurset som ble holdt på Haugesund folkebibliotek. Det var lagt opp til både diskusjoner i gruppe og plenum. De som deltok representerte ulike arbeidsplasser eller lag og foreninger. Det var også anledning for andre interesserte å delta.  

Rosa kompetanse er fagavdelingen i FRI - Foreningen for kjønns -og seksualitetsmangfold.

Innspill til LHBTIQ-planen

Haugesund kommune holder på å revidere LHBTIQ+-planen og målet er at dette kurset er starten på en prosess der vi får innspill til planen. Har du innspill til planen, kan du kontakte oss på mail oi@haugesund.kommune.no  

Bilde av Elsa Skjong-Arnestad som holdt kurset i kjønns- og seksualitetsmangfold.  - Klikk for stort bildeElsa Skjong-Arnestad holdt kurset i kjønns- og seksualitetsmangfold. Idar Høviskeland Pedersen