Byens hederstegn for 2017

Det er en tradisjon at hederstegnet "De fykende måker" deles ut under ordførerens nyttårsmottakelse. I år ble byens hederstegn delt ut til tre verdige mottakere i Festiviteten den 6. januar. Hederstegnet blir delt ut til en person eller personer som har gjort en ekstra innsats for byen. Rita Leinan og Marit Bjørnestad stod for utdelingen av "De fykende måker" som i år ble gitt til Tordis Rasmussen, Terje Emil Johannesen og Arve Kambe.

Komiteen for Haugesund bys ærestegn, De fykende måker, består av ordfører Arne Christian Mohn, rådmann Ole Bernt Thorbjørnsen, Gunnar Johan Løvvik, Marit Bjørnestad og Rita Leinan. I år har komiteen valgt å dele ut byens ærestegn til tre verdige og flotte mottakere.

Tordis Rasmussen

Årets første mottaker kommer fra Haugesunds beste vestkant. Hun er født i Haugesund i 1936 og gikk på Haugesund kommunale høyere almenskole før hun tok lærerskole på Stord. Etter endt utdanning dro hun til Røvær i 1956 som lærer for et halvt år. Her møtte hun sitt livs store kjærlighet. Tordis Rasmussen og familien flyttet i 1962 til Røvær. Tordis Rasmussen fikk tildelt Haugesund kommunes ærestegn, De fykende måker. Foto: Idar H. Pedersen

Tordis ble snart engasjert i lokalsamfunnet og har hatt mange forskjellige verv opp igjennom årene. Tordis jobbet som lærer ved Røvær barne- og ungdomsskole i over 25 år. 

Røvær ungdomsforening
Hun var i mange år med og drev Røvær ungdomsforening som holdt til på bedehuset lørdagskveldene. Dette var et veldig kjærkomment tiltak for øyas ungdom. Her var det aktiviteter og sosialt samvær.

Søndagsskolelærer
I en periode var hun søndagsskolelærer på Røvær bedehus. Det var et tilbud til alle barn de søndagene det ikke var gudstjeneste. 

Røvær tiltaksnemd
Hun har vært formann i Røvær tiltaksnemd, der hun var primus motor og full av positive ideer til tiltak og en pådriver for fortsatt vekst i samfunnet. Disse egenskapene var særdeles viktige i småsamfunnets nedgangstider.

Øyanytt
Hun har vært en flittig skribent i lokalavisen Øyanytt, hvor hun har sin egen spalte "siden sist", og holder utflyttede røværbuer og andre interesserte oppdater på Røværnyheter.

Stiftelsen Røvær Sjøhus 
Tordis har hatt sin "tørn" i dette styret også som har ansvaret for driften av hele øyas storstue, Røvær Sjøhus, samt losskøyta Duen.

Røvær barneforening- 50 års jubileum i januar 2015
Tordis var med helt fra starten på barneforeningen da den ble opprettet i 1965. I starten ble den drevet hjemme hos fire husmødre på omgang. De siste 25 årene er det Beate Nedrebø og Tordis Rasmussen som har drevet foreningen. Etterhvert så har de også fått nye voksne hjelpere med på laget. Alle øyas barn har vært med i foreningen fra 1965 fram til nå. Det er 1. klasse som er aldergrensen for å begynne. Dette er jo en aldersblandet gruppe fra 6-15 år, men det er bare positivt. De store hjelper de små.

Røvær guide
Etter at hun ble pensjonist har hun vært en aktiv Røværguide. Tilbakemeldinger fra hennes tilhørere er entydig, hun er et levende engasjert menneske som formidler øyas historie med glede og kjærlighet til mennesker og samfunn.

Tordis er ei svært omgjengelig dame som har evnen til å helle olje på opprørt hav. Hun ser alle, snakker med alle og har en stor sosial kompetanse som kommer godt med i et lite samfunn. Hun har dessuten et fremragende forteller evne og brukt den til å formidle blant annet Røværs historie til øyas befolkning og til utallige gjester som har kommet på besøk til Røvær. Hun er rett og slett ei likande dame! 

På Diplomet som følger med hederstegnet står det
Tordis Rasmussen - For allsidig og samfunnsnyttig innsats for Røværsamfunnet gjennom mange år.

Terje Emil Johannesen 

Jeg har gleden av å tildele "De fykende måker" til en godt voksen Haugesundar født i 1947. Mannen jeg snakker om er nytenkende, samfunnsengasjert, en god analytiker og har kritisk blikk på nåtida. Han er og har vært engasjert gjennom et journalistliv, et politikerliv, i kulturarbeid og sosialarbeid.Terje Emil Johannesen fikk tildelt Haugesund kommunes ærestegn, De fykende måker. Foto: Idar H. Pedersen

Seint på 70 tallet var han min første leder i arbeidslivet. Jeg huske jeg tenkte. Det stemmer ikke at menn bare kan ha en tanke i hodet. Han kunne snakka i telefonen, samtidig skrev han høringsuttalelse og med fingerspråk fikk jeg gode råd.

Hans kjære samboer gjennom 20 gode år, sier: "En utrolig flott mann, en JA-mann, ikke nei i hans munn. Inkluderende, hjelper folk, spesielt folk på gulvet. Han skrive fra hjertet, står opp for rettferdighet og solidaritet. På byen hilser han på alle: innvandrere, barn, gamle og syke.

Hedersbevisningen ”De fykende måker” skal endelig skal bli din Terje Emil Johannessen, Tittan

Så velfortjent. Du har ytt og gitt mye til samfunnet og til byen vår. Foregangsmannen Tittan har evnen til å lese samfunnsutviklingen, se nye behov tidlig, fronte og kreativt forme ideer. Gjennom Kontaktforum ble ideen om en Vise og lyrikkfestival født, og du var festivalsjef på de tre festivalene fra 1970 – 1972. Haugesund kom på kartet som kulturby, mens du fikk uforskyldt skyld i at narkotikaproblemene kom til byen. En utvikling som var på vei inn i hele Europa og til Norden.

Du har stått i bresjen for å se uorganisert ungdoms behov, jobba politisk, drevet oppsøkende arbeid blant ungdom og du foreslo et allaktivitetshus som igjen ble Gamle Slaktehuset.
Å være uredd, kreativ og pågående har kostet strid om mange saker du brant for, men du sto på. Takk!

Formelle roller har du hatt i hopetall. Du satt i bystyret for Arbeiderpartiet i to perioder fra 1975 og sist fra 1995 da var du varaordfører i Haugesund i 8 år. I denne perioden nøt lokalsamfunnet godt av din store kapasitet når du leda jubileumskomiteen, 1000-års festen og byjubileet i 2004. Som leder av havnestyret jobba du for at vi fikk trafikkhavn på Husøy, og satsing på Killingøy for å nevne noe.

I en periode på nær 10 år, fra 1982, var Oslo din base. Du var gruppesekretær på Stortinget og politisk rådgiver i arbeids- og administrasjonsdepartementet 1992. Redaktør for Sosionomen og informasjonssjef for kommuneforbundet. Til Oslo flytta familien med. Sønnene dine, Vegard og Vigleik, ble værende og har gitt deg 3 barnebarn og et bonusbarnebarn.

Journalistkarrieren din har vi nytt godt av lokalt. Haugesund Dagblad, Rogalands avis, Karmøybladet og i H-Nytt / TVH / Karmøynytt, og du står bak tre bokutgivelser. Du evner å se sammenhenger og lokalsamfunnet kjenner deg i dag som en kunnskapsrik næringslivsjournalist.

I 2017 blei du pensjonist og på egen Facebookside skrev du: "Jeg er innstilt på flere yrkesaktive år der jeg kan få brukt min kompetanse og skriveferdigheter. Etter en pause vil jeg være fit for fight”. Fra 1. januar i år er du journalist og redaktør for Jobb og Næring, og fortsatt Ja- mannen som bryr seg.

Med dette tildeles Terje Emil Johannessen De fykende måker ”For mangeårig aktiv deltakelse i politisk arbeid og allsidig innsats som journalist”. 

Arve Kambe

Årets siste mottakere av De Fykende måker tok slagordet "regionens mann" da han ble nominert som kandidat ved stortingsvalget i 2009. En av Arve Kambes mange støttespiller sier om valget i 2009. Stortingsrepresentant "mot alle odds" i 2009, etter en egenkomponert kampanje med verdens styggeste plakater!Arve Kambe fikk tildelt Haugesund kommunes ærestegn, De fykende måker. Foto: Idar H. Pedersen

Arve Kambe er årets yngste mottaker, han er 43 år og er utdannet Can.mag. fra Universitetet i Bergen. Han var ansatt som markedssjef i Trygge Barnehager da han ble valgt inn på Stortinget, og etter åtte år på Stortinget startet han som prosjektleder i Vanadis Velferd i Haugesund. 

Arve bIe valgt inn som varamedlem i Haugesund bystyre i 1995, knapt 20 år gammel, og fire år senere var han fast medlem i bystyret og fast medlem i formannskapet. Disse vervene hadde Arve frem til 2011.

I sin første periode på Stortinget satt Arve Kambe i finanskomiteen og var Høyres avgiftspolitiske talsmann. I perioden 2013-2017 var Arve leder av arbeids- og sosialkomiteen. Han var også saksordfører for flere viktige saker for vår region, bl.a endringer i skipsarbeidsloven (rederiets garantiplikt).

Arve Kambe sin politiske merittliste er lang til tross for hans unge alder. 

Noen viktige stikkord

  • 2. nestleder Unge Høyres Landsforbund 1998-2000. Han var den andre Haugesunderen i historien og den første siden tidlig 1960-tall som ble nestleder i Unge Høyres Landsforbund. Lederen i denne perioden var John-Ragnar Aarset, dagens generalsekretær i Høyre. Dette gav ham et nettverk som gav ham en "flying start" da han kom på Stortinget i 2009.
  • Som medlem av opplæringsutvalget i Rogaland fylkeskommune var han den fremste "fødselshjelperen" for IB-linja på Vardafjell vgs.
  • Han var også blant arkitektene for "arbeidsdelingen" som gav teknisk fagskole i petroleumsfag i Stavanger og teknisk fagskole i maritime fag i Haugesund.
  • Utarbeidet partiets maritime strategi som bidrog til å sikre nettolønnsordningen for norske sjøfolk.
  • Viktig bidragsyter til at Høyre til slutt sa nei til OL i Oslo.

Når jeg ser hva media har skrevet om Arve så kan i alle fall ingen si at du er beskjeden. I Haugesunds Avis sitt rikholdige arkiv er det mange sider om Ave Kambe både fra ditt politiske virke med også gjennom jobb og privatliv. Arve er en person som sees og høres. 

Og for politiske med og motspillere er aldri i tvil om hva du mener. Noe av det som vi i Haugesund kjenner deg best for er ditt arbeid for den maritime næringen. I 2013 var Arve hovedarkitekten bak Høyres strategidokument «styringsfart 2020»  og da regjeringen Solberg i 2015 la frem sin Maritime satsningsdokument «Maritime muligheter-blå vekst for grønn fremtid» så skjedde det selvfølgelig her i Haugesund og Arve Kambe hadde regien. 

De som er litt fotballinteressert vet at du er en svoren fan av Manchester United og FK Haugesund. Nå i de siste dager er det logoen til FKH som engasjere.Du har i dag store deler av din familie med deg og det viser en annen side av deg som kanskje ikke alltid kommer frem i media. 

På diplomet til Arve Kambe står det

For fortjenestefull innsats som stortingsrepresentant og andre folkevalgte verv.

Trykk på bildet for å laste ned og se video fra ordførerens nyttårsarrangement.

Video fra ordførerens nyttårsmottakelse 2018

Utskrift

Informasjon om eiendomsskatt
Kommunale tomter for salg

Her finner du en oversikt over tjenester og service som ytes av Haugesund kommune og noen andre offentlige etater. Du vil finne informasjon om hva tjenesten omfatter, kontaktinformasjon og tilhørende skjema og blanketter.

Dersom du ikke finner det du søker, ta kontakt med Servicesenteret på tlf. 52 74 30 00 eller aktuell enhet.

Klagemulighet

Du kan klage på kommunale tjenester som du ikke er fornøyd med. Klagen blir registrert og sendt videre til den som er ansvarlig for tjenesten. Klagen sender du til kommunens postmottak - 

 

NB! Dette nettstedet benytter informasjonskapsler og lignende teknologier

Dersom du ikke endrer innstillinger i nettleseren aksepterer du bruk av dette.

Jeg forstår