Unngå brann i sommer

Om du er på hytten, i båten, på campingplassen eller griller med gode venner – her er noen råd som kan gjøre det tryggere i sommer. Sjekk om du er godt nok sikret mot brann.

Grill sikkert og fornuftig

Brannvesenet i Haugesund følger godt med på skogbrannindeksen og grunnvannstanden og vil informere særskilt dersom det skulle bli aktuelt å innføre restriksjoner på grilling.   Det er tillatt å grille på tilrettelagte grillplasser  men det presiseres at all bruk av engangsgriller er forbudt i Djupadalen.

Engangsgrill/kullgrill

 • Grillen skal stå trygt og stødig med god avstand til brennbart materiale, også fra undersiden
 • Ikke bruk mer tennvæske enn nødvendig, og aldri på varm grill
 • Vær varsom ved opptenning av grillen
 • Ha alltid en bøtte vann eller en hageslange nær grillen. Ved bruk av engangsgrill, ta med en stor flaske vann
 • Påse at grillen er slokket, og at asken er kald før den kastes på et sikkert sted. Engangsgrill bør slokkes med vann etter bruk

Gassgrill

 • Før du åpner for gasstilførselen på beholderen, påse at alle blussene er stengt
 • Antenn alltid grillen med åpent lokk straks etter at gasstilførselen er åpnet
 • Når grillingen er over, påse at både gassblussene og flaskeventilen er stengt
 • Sjekk slanger jevnlig for sprekker og lekkasjer

Kjenner du gasslukt og mistenker lekkasje, steng straks av gasstilførselen på gassflasken og flytt flasken til et sikkert sted.

Felles for all grilling

 • All grilling skal foregå utendørs
 • Barn og kjæledyr skal aldri være alene eller leke i nærheten av en tent grill
 • Hold grillen under oppsyn så lenge den er varm
 • For mye alkohol og grilling hører ikke sammen
 • Ha førstehjelpsutstyr for behandling av brannskader tilgjengelig

Enkle råd for å unngå brann i båt

 • Monter røykvarsler
 • Ha alltid godt flyteutstyr tilgjengelig og klar til bruk
 • Søl ikke med drivstoff eller olje
 • Gassanlegg og koke- og varmeapparater må installeres, kontrolleres og repareres av fagfolk
 • Sjekk at elektriske apparater er i god stand og brukes på foreskrevet måte. Apparater beregnet for innebruk må ikke brukes utendørs
 • Sjekk det elektriske anlegget (både 230 volt og 12 volt). Pass særlig på at ledninger ikke er skadet.
 • Ildsfarlige væsker må oppbevares i godkjente kanner og sikres mot slingring
 • Ha alltid brannslokkingsapparat lett tilgjengelig i båten
 • Vær oppmerksom på lekkasjer
 • Stopp motoren og slokk sigaretter og åpen flamme før påfylling av bensin eller olje
 • Steng alle utløp for bensin, gass eller olje når turen er avsluttet
 • Vurder brannsikkerheten i gjestehavnen

Flyteutstyr er påbudt

Det er påbudt å ha egnet flyteutstyr for alle personer om bord i fritidsbåt. Det er eieren og føreren av båten som er ansvarlige for at utstyret er om bord under seilas, og at det er lett tilgjengelig. Selv om det bare er påbudt å ha flyteutstyret med i båten, bør man spesielt i åpne småbåter og i dårlig vær ha det på seg.

Slik unngår du brann på hytten

Skal du på hytten i sommer? Husk å sjekke at batteriet i røykvarsleren virker. Ha gjerne med deg et reservebatteri eller en reiserøykvarsler når du drar på hytten.
Husk røykvarsler og brannslukkingsapparat også på hytten. Og sjekk propanutstyr jevnlig.
Stort bildeStort bilde

Røykvarsler og slokkeutstyr
Røykvarsleren redder hvert år mange liv, og er ikke mindre viktig å ha i fritidsboligen enn hjemme. Sjekk at batteriet i røykvarsleren fungerer hver gang du kommer på hytten og ha gjerne med deg et reservebatteri. Pass på at røykvarsleren er riktig montert i taket og at du har nok røykvarslere. I likhet med røykvarsler er også brannslokningsutstyr påbudt i fritidsbolig. Sjekk trykkmåleren og snu brannslokkingsapparatet opp ned et par ganger i året, om du har pulverapparat. Slokkeapparater må kontrolleres jevnlig.

Rømningsvei
Pass på at alle oppholdsrom har uhindret rømming til det fri. På vinterstid med mye snø er det derfor viktig å passe på at man ikke bare graver seg inn i hytten, men også sørger for å grave rømningsveier ut.

Fyr trygt
Fyr med passe mengder tørr ved og god trekk. Ikke bruk brennbare væsker til opptenning. Ikke sett ut asken utenfor hytteveggen. Kjøl den ned i en brannsikker bøtte med lokk, plassert på fast plate eller steinhelle og i god avstand fra hytten.

Husk å feie
Pipebrann rammer oftere hytter enn bolighus fordi hytter vanligvis ikke omfattes av obligatorisk feiing og tilsyn av ildsted. Skorsteiner som brukes jevnlig må likevel feies. Sotavleiringer i skorsteiner og ildsteder fører lett til skorsteinsbrann. Ta kontakt med ditt lokale brann- og feiervesen for å få dette faglig utført. Et godt råd kan være å gå sammen med hyttenaboene om dette. Feieren vil samtidig kunne se på andre branntekniske forhold.

Om du oppdager skorsteinsbrann, steng straks alle ovnsventiler og luker som fører til skorsteinen. Vær spesielt oppmerksom på peisspjeld, og eventuell røykutvikling ved etasjeskiller og andre steder der treverk og annet brennbart materiale kommer inn til skorsteinen.

Levende lys
Forlat aldri et rom med levende lys og pass på at du ikke sovner fra lys. Bruk bare brannsikre lysestaker som tåler at lyset brenner ned uten at dette får konsekvenser. Levende lys må ikke komme i nærheten av ting som kan brenne, så vær derfor spesielt oppmerksom på avstand til gardiner og andre tekstiler om du lufter gjennom vindu.

Klær til tørk
Dekk ikke til varmekilder og ikke tørk klær rett på ovn eller peis. Pass på at klær som henger til tørk i nærheten av varmekilder er hengt skikkelig fast slik at de ikke kan gli ned eller blir hengende for tett innpå varmekilden.

Propan
Lekkasje i propanutstyr og slanger kan føre til brann- og eksplosjonsfare. Sjekk derfor jevnlig propanutstyr, slanger og koblinger. En god metode er å bruke såpevann for å søke etter lekkasjer. Koble gjerne fra slangen til gassbeholderen om natten og når du forlater hytten. Om du kjenner gasslukt må du ikke tenne eller slå på noe som kan utløse gnister, som for eksempel en lysbryter. Luft først godt ut og finn så eventuelle lekkasjer.

Brannsikker på camping

Skal du på camping i sommer? Brann på campingplassen kan spre seg raskt. Plasser campingvogna, teltet eller bobilen i god avstand fra naboene. Sjekk at røykvarsleren fungerer der du skal sove.
En brann utvikler seg raskt i en campingvogn eller et telt og hvert sekund teller. Har du en røykvarsler, øker du sjansen for å redde deg ut i tide. Røykvarslere bør monteres fast i campingvogner og bobiler. Husk å bytte batteri og teste at røykvarsleren virker før du legger ut på tur. I telt kan du bruke en reiserøykvarsler. Det er lurt å ha en kniv lett tilgjengelig i teltet, så du raskt kan skjære deg ut hvis det begynner å brenne.

Husk brannslokkingsapparat
Brannslokkeapparat er påbudt i alle campingvogner og bobiler. Sørg for at apparatet er lett tilgjengelig og jevnlig blir vedlikeholdt, slik at det alltid er klart til bruk hvis uhellet er ute. Et brannteppe er et fint tillegg som tar liten plass og effektivt kveler mindre flammer.

Hold minst 3 meter avstand
På campingplasser skal det være minst 3 meters avstand mellom campingvogner, bobiler og telt. Biler som ikke skal brukes til overnatting kan parkeres i mellomrommet. En avstand på 3 meter er ikke nok til å hindre en brann i å spre seg videre. Formålet med avstanden er å begrense spredningen av brannen, slik at personer nær brannen rekker å rømme og eventuelt bidra i slokkearbeidet. For terrasser, spikertelt og andre mer faste konstruksjoner kan bestemmelser fra plan- og bygningsloven gjelde. Dette skal være beskrevet i campingplassens regler.

Pass på grillen
Ikke sett grillen for nær campingvognen, bobilen eller teltet. Grillen blir svært varm og kan sette fyr på både vegger, teltduk og underlaget. Grill, kokeapparater og lignende bør stå minst 1 meter fra teltduken.

Bruk aldri åpen ild eller glødende kull inne i teltet eller forteltet. En teltduk tar fort fyr og kan gi fra seg mange giftige gasser. Tenner du grill og gassapparater inne i teltet risikerer du ikke bare at teltet tar fyr, men også at luften i teltet blir så dårlig at det er fare for kvelning.

Propan
Sjekk jevnlig propananleggets slanger, rør og koblinger for å unngå lekkasjer. Følg bruksanvisningens retningslinjer for montering, sikkerhetsavstander, bruk og vedlikehold nøye. Propanbeholderen skal alltid stå oppreist, og må aldri utsettes for unormal oppvarming eller sterk solvarme.

Sjekk elanlegget
Elektriske anlegg og elektrisk utstyr i campingvogner og bobiler må være installert i henhold til regelverket. Det er eiers ansvar at anlegg og utstyr brukes som forutsatt. Det er en god idé å få en fagperson til å gjøre en kvalifisert kontroll, ettersyn og vedlikehold av det elektriske, før ferieturen starter. Les også nøye campingplassens regler for tilkobling og bruk av strøm.

Hvis det brenner

 1. Redd deg selv og folk som er i fare
 2. Varsle brannvesenet på nødnummer 110
 3. Forsøk å slokke dersom du ikke utsett deg selv for fare

Grilling1

Utskrift

Informasjon om eiendomsskatt
Kommunale tomter for salg

Her finner du en oversikt over tjenester og service som ytes av Haugesund kommune og noen andre offentlige etater. Du vil finne informasjon om hva tjenesten omfatter, kontaktinformasjon og tilhørende skjema og blanketter.

Dersom du ikke finner det du søker, ta kontakt med Servicesenteret på tlf. 52 74 30 00 eller aktuell enhet.

Klagemulighet

Du kan klage på kommunale tjenester som du ikke er fornøyd med. Klagen blir registrert og sendt videre til den som er ansvarlig for tjenesten. Klagen sender du til kommunens postmottak - 

 

NB! Dette nettstedet benytter informasjonskapsler og lignende teknologier

Dersom du ikke endrer innstillinger i nettleseren aksepterer du bruk av dette.

Jeg forstår