Fortsatt god plassering på Kommunebarometeret

Nå er Kommunebarometeret for kommunene klart. Analysen er basert på KOSTRA-tall fra 2017. Haugesund kommune er absolutt på rett vei, men har har falt 12 plasser totalt fra i fjor. Kommunen ligger nå på 6. plass i fylket og på 78. plass på landsbasis i Kommunebarometeret 2018 fra Kommunal Rapport.

I totaltabellen er kommunenes plassering justert basert på økonomiske forutsetninger (korrigert inntektsnivå). Haugesund er inne på Topp 100-lista på totaltabellen og innen områdene grunnskole, barnevern og vann, avløp og renovasjon.

Hva er Kommunebarometeret

Kommunebarometeret er en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år. Her rangeres kommunene etter et barometer som består av 12 ulike sektorer med forskjellig vekt. Grunnskole og pleie og omsorg er viktigst, fulgt av barnevern, barnehage og økonomi. Disse sektorene utgjør 70 prosent av barometeret samlet. Dette gjøres ved hjelp av offentlig tilgjengelige data. Målingen publiseres første gang i løpet av mars/april, og igjen nærmere sommeren, når de endelige KOSTRA-tallene foreligger fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Hovedelementet er en analyse av hvordan den enkelte kommunen presterer målt mot resten av kommune-Norge. Analysen er omfattende, men gir likevel et lettfattelig bilde av kommunen.

Plassering

  • Haugesund kommune 78. plass (66. plass i 2017)
  • Karmøy kommune 41. plass (79. plass i 2017)
  • Tysvær kommune 193. plass (113. plass i 2017)
  • Vindafjord kommune 233. plass (222. plass i 2017)
  • Sveio kommune 102. plass (88. plass i 2017)
  • Bokn kommune 261. plass (181. plass i 2017)
  • Stavanger kommune 158. plass (151. plass i 2017)
  • Sandnes kommune 84. plass (85. plass i 2017)

På 1. plass på Kommunebarometeret for 2018 ligger Førde i Sogn og Fjordane som rykket opp fra 20 plass i fjor.

Les mer her >>>

Kilde: www.kommunal-rapport.no

Rådhuset fra nordvest. Foto: Wenche Johnsen

Utskrift

Informasjon om eiendomsskatt
Kommunale tomter for salg

Her finner du en oversikt over tjenester og service som ytes av Haugesund kommune og noen andre offentlige etater. Du vil finne informasjon om hva tjenesten omfatter, kontaktinformasjon og tilhørende skjema og blanketter.

Dersom du ikke finner det du søker, ta kontakt med Servicesenteret på tlf. 52 74 30 00 eller aktuell enhet.

Klagemulighet

Du kan klage på kommunale tjenester som du ikke er fornøyd med. Klagen blir registrert og sendt videre til den som er ansvarlig for tjenesten. Klagen sender du til kommunens postmottak - 

 

NB! Dette nettstedet benytter informasjonskapsler og lignende teknologier

Dersom du ikke endrer innstillinger i nettleseren aksepterer du bruk av dette.

Jeg forstår