Fiskekort for vann i Haugesund

Du kan fiske gratis i Eivindsvatnet, Skeisvatnet og Gåsavatnet. Eneste krav er at du printer ut fiskekort (se under) og rapporterer inn fangsten.
Du trenger ikke sende inn rapport etter hver fisketur, men kan samle opp turene på kortet.

Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening (HOJFF) i har i mange år samarbeidet med Haugesund kommune om forvaltning av kommunale fiskevatn og Kvalavassdraget, og står også i år for administreringen av fiskekort. Du kan printe ut kortet enten fra kommunens nettside eller fra HOJFFs nettside www.hojff.no.

Siste frist for innsending er 01.12.2018. Kort sendes til HOJFF, postboks 195, 5501 Haugesund, eller .

Alle som sender inn rapport er med i trekning av en premie. Innrapporteringen gir informasjon om fiskebestanden i byvatnene, og det er derfor viktig at alle sender inn fangstrapport.  NB! Kvalavassdraget (Skeisvatnet og Arkavatnet) er fredet for fiske av villaks og sjøørret og disse artene skal derfor settes ut igjen. Det er påvist vasspest i Skeisvatnet, og for å unngå spredning, må redskapene vaskes og tørkes grundig etter bruk. Utsatt fangst skal også føres på fiskekortet.

 

  pdf   pdf Fiskekort - rapporteringsskjema finner du her >>>

Skeisvatnet i Haugesund

Utskrift

Informasjon om eiendomsskatt
Kommunale tomter for salg

Her finner du en oversikt over tjenester og service som ytes av Haugesund kommune og noen andre offentlige etater. Du vil finne informasjon om hva tjenesten omfatter, kontaktinformasjon og tilhørende skjema og blanketter.

Dersom du ikke finner det du søker, ta kontakt med Servicesenteret på tlf. 52 74 30 00 eller aktuell enhet.

Klagemulighet

Du kan klage på kommunale tjenester som du ikke er fornøyd med. Klagen blir registrert og sendt videre til den som er ansvarlig for tjenesten. Klagen sender du til kommunens postmottak - 

 

NB! Dette nettstedet benytter informasjonskapsler og lignende teknologier

Dersom du ikke endrer innstillinger i nettleseren aksepterer du bruk av dette.

Jeg forstår