Ren og skitten sone klar til bruk på brannvesenet

Brannvesenet i Haugesund har etablert ren og skitten sone for sine brannmannskaper og feiere.  Garderobeskapene kom på plass etter at bildene ble tatt. Brannvesenet tar HMS-arbeidet seriøst og har etablert ordningen etter påtrykk fra verneombud ved stasjonen og tilsyn som ble utført av Arbeidstilsynet for snart to år siden.

Arbeidstilsynet var på tilsyn hos mange kommuner i 2016 for å se hvordan disse beskyttet sine brannmannskaper mot helsefarlig eksponering av brannrøyk som er kreftfremkallende. Brannfolk og feiere kan bli eksponert for helseskadelig støv, gass og brannrøyk i ulike arbeidsrelaterte
situasjoner. Eksponeringen kan medføre risiko for ulike krefttyper og for luftveislidelser. I fjor høst utførte Arbeidstilsynet nok et tilsyn og ga da pålegg om å etablere ren og skitten sone.  Arbeidstilsynet fikk dokumentasjon på sitt pålegg innen fristen 30. april og var godt fornøyd med det. 

Skillet mellom ren og skitten sone som er satt opp, skulle være av midlertidig karakter til ny brannstasjon var bygget.  Nå vil brannsjef Tor-Inge Henriksen søke om å få gjøre denne permanent. 

Sonene består av kontainere som er knyttet sammen.  Disse er på hjul og kan flyttes om ønskelig og nødvendig.  Mannskapene kommer inn porten og tar av klær som er skitne eller som har vært utsatt for røyk og kjemikalier, og legger dette i sekker som bæres inn i skitten sone. Klærne blir så vasket i store industri-vaskemaskiner.  Mannskapene går videre inn i dusjesonen hvor resten av tøyet fjernes, det dusjes og de går ut på andre siden hvor håndklær, slåbrok og tøfler venter.  Deretter går man usjenert videre inn i garderobeanlegget hvor hver enkelt har sitt garderobeskap med rene klær i.

Brannvesenet har som nevnt høyt fokus på HMS-arbeid.  Når innsatsstyrken har vært på oppdrag, legges de skitne klærne i sekker allerede før de går inn i brannbilen. Det brukes også latex-hansker under de ordinære hanskene for å redusere eksponeringen av røyk, farlige gasser og kjemikalier mot huden.  Bilene blir også rengjort regelmessig innvendig.  Dette er kun noen av tiltakene som gjøres i denne sammenheng.

Nye brannstasjoner som blir bygget, får ren og skitten sone integrert i byggene, mens eksisterende stasjoner må finne andre løsninger.  Dette synes å være en god løsning.  Budsjettet er på ca. 1,2 millioner kroner.

Alle foto: Wenche Johnsen

Utskrift

Informasjon om eiendomsskatt
Kommunale tomter for salg

Her finner du en oversikt over tjenester og service som ytes av Haugesund kommune og noen andre offentlige etater. Du vil finne informasjon om hva tjenesten omfatter, kontaktinformasjon og tilhørende skjema og blanketter.

Dersom du ikke finner det du søker, ta kontakt med Servicesenteret på tlf. 52 74 30 00 eller aktuell enhet.

Klagemulighet

Du kan klage på kommunale tjenester som du ikke er fornøyd med. Klagen blir registrert og sendt videre til den som er ansvarlig for tjenesten. Klagen sender du til kommunens postmottak - 

 

NB! Dette nettstedet benytter informasjonskapsler og lignende teknologier

Dersom du ikke endrer innstillinger i nettleseren aksepterer du bruk av dette.

Jeg forstår