Ny vektbegrensning på Hasseløybrua

Nye vektberegninger medfører at brua over til Bakarøy har gått fra å være klassifisert som en Bk10-veg til den nye bruksklassen Bkt8. I den forbindelse har det blitt satt opp nye trafikkskilt med aksellastgrense på 8 tonn.

Grundige undersøkelser
Vegsjef Kjetil Lindanger forteller at den nye vektbegrensningen har bakgrunn i at Statens vegvesen og Rogaland Fylkeskommune for et års tid siden gjorde nye  vektberegninger på Risøybrua. Dette førte blant annet til at politikerne bestilte en rapport fra vegavdelingen for å undersøke kapasiteten til Hasseløybrua. Det ble hyret inn et eksternt konsulent firma som har gjort grundige befaringer på brua ved hjelp av dykkere og liftbil. De har også gått gjennom gamle tegninger. Det ble da konkludert at brua kan ha en øvre aksellastgrense på 8 tonn i henhold til dagens beregningsmodell. 

Oppdaterte veglister
Statens vegvesen oppdaterer sine veglister, som viser vektbegrensninger på ulike veger, to ganger i året. Med den siste oppdateringen høsten 2021 gikk Hasseløybrua fra å være en Bk10-veg til Bkt8-veg.

Hva betyr dette for deg?
For deg som kun har vanlig førerkort klasse B er ikke dette noe du trenger å tenke på, men de som kjører tungtransport må passe på at de ikke overskrider den nye aksellastgrensen når de skal kjøre over brua.