Møt ungdomslosen Signe

Signe Kjetland tenker ofte at hun har verdens beste jobb. Spesielt de dagene hun får høre om nye vennskap, og at ungdommen kom hjem fra skolen med et stort smil. 

Litt om meg 

Navn: Signe Kjetland

Alder: 52

Bosted:  Røyksund på fastlandskarmøy

Interesser: Båtliv, bading og være sammen med familie og venner. Rusletur i skog og mark sammen med barnebarna.

Hvor jobber du?: Jeg jobber som ungdomslos i forhold til unge med alvorlig skolefravær og psykososiale vansker. For tiden har jeg kontor i 2. etasje hos barneverntjenesten, men på sikt vil kommunen samle «lavterskel-stillingene» som jobber med barn og unges psykiske helse, under ett tak. Det blir spennende å se hvor og når dette blir.

Hvor lenge har du jobbet i Haugesund kommune og hva har du jobbet med før?  Jeg begynte å jobbe som ungdomslos i januar i år, men har også tidligere jobbet som miljøterapeut både på avlastningshjemmet og på Håvåsen ungdomsskole. Jeg har jobbet som miljøterapeut og spesialpedagog i barnehage, barne- og ungdomsskole og på Karmsund videregående skole. Min siste jobb var som ungdomslos i Karmøy barneverntjeneste. Dette var en 3-årig prosjektstilling. Jeg har alltid likt å jobbe med barn og unge med spesielle behov, som krever litt ekstra av meg for å skape tillit og en god relasjon.

Fortell litt om arbeidsoppgavene dine? Jeg jobber med unge fra 11 til 25 år som står i fare for å falle ut av utdanningsløpet grunnet stort fravær og utfordringer på skolen. Årsakene til skolevegring er mange og komplekse. Sammen med skole, pårørende og ungdommen kan jeg bistå med hjelp og støtte for å fullføre skolegangen. Jeg har ofte samtaler med ungdom i bil. De fleste prater best når en slipper å stirre hverandre inn i øynene. Vi kjører tur, går på kafe eller går tur. Alle har individuelle behov. Noen trenger hjelp til å etablere vennskap, og jeg kan kople på frivillige organisasjoner og lag eller søke om fritidskontakt. Andre trenger mer tilrettelegging på skolen for å skape trygghet slik at en mestrer skolehverdagen. Noen ganger henter jeg elever hjemme om morgenen og/eller kjører dem hjem etter skolen i en periode. Jeg deltar på ulike samarbeidsmøter på skolene og har tett samarbeid med helsesykepleiere, oppfølgingstjenesten (OT), PPT, BUP, barnevern og andre. Jeg deltar gjerne på skolenes psykososiale team.

Hva er ekstra viktig for deg i jobben din? Det viktigste er å hjelpe ungdommene til å få tilbake troen på seg selv, at de får tilbake livsgleden som mange har mistet på veien. Det å få til et godt samarbeid mellom skole og hjem og andre aktuelle instanser er viktig.

Beskriv en god arbeidsdag for deg? En god arbeidsdag starter gjerne med en uformell drøs med gode kolleger over en kopp kaffe. Noen dager starter jeg hjemme hos en ungdom og det føles meningsfullt når jeg klarer å nå inn til den enkelte og ungdommen reflekterer over egne valg og ser sine muligheter.  Jeg jubler inni meg (ofte høyt) hver gang en av «mine ungdommer» har greid å komme seg av gårde til skolen og til og med har fiksa det han/hun ikke trodde en skulle få til. Når jeg i tillegg snakker med foreldre som forteller om at nye vennskap har oppstått og at sønnen eller datteren deres kom hjem fra skolen med et stort smil, da tenker jeg at jeg må ha verdens beste jobb. Det å få ungdommene til å holde ut ubehaget det er å føle på utrygghet og tåle at alle sanseinntrykk gjør en sliten i en periode før ting blir bedre, er en utfordring. Jeg forteller ungdommene at det er hardt arbeid å gå fra en hverdag med ro, gaming og sene netter til en hverdag med rutiner, krav, støy, mye folk og kunnskap. Belønningen er en utdannelse som fører til en spennende jobb, et selvstendig voksenliv og nye vennskap. Det er sammen med andre en utvikler seg som menneske, ikke hjemme alene på rommet. Dersom jeg klarer å få noen med meg på denne tankegangen, er jeg fornøyd.

Signe Kjetland jobber som ungdomslos i forhold til unge med skolefravær og psykososiale vansker.  - Klikk for stort bildeSigne Kjetland jobber som ungdomslos. privat