Kurs i Trygghetssirkelen/COS P til foreldre med skolebarn

Haugesund kommune tilbyr kurs i Trygghetssirkelen (COS P) til foreldre med barn i 1.-7. klasse.

Foreldre som har deltatt på disse kursene melder ofte om at de opplever bedre relasjon til barnet sitt, at de forstår både seg selv og barnet bedre, og at det er lettere å støtte barnet i situasjoner som barnet og/eller foreldrene opplever som vanskelige etter kurset.

Kurset passer særlig godt for foreldre som opplever at barnet er engstelig og gruer seg for ting, som opplever at barnet ofte er trist av ulike grunner, som opplever at barnet viser lite trivsel blant venner eller på skolen, og/eller for foreldre som ønsker å ha færre konfliktfylte situasjoner i møte med barnet sitt.

Kurs

Neste kurs starter tirsdag 20. august.

Det vil være opp til 10 foreldre i gruppa. Kurset pågår over åtte løpende uker på ettermiddagstid klokken 16.00-17.30.

Kursledere vil være helsesykepleier Elise Maurangsnes og psykolog Ingvild Rasmussen.

Påmelding

For påmelding, ta kontakt med helsesykepleier på ditt/dine barns skole.

Pris

Kurset er gratis.

Foreldre som har barn under skolealder henvises til grupper i regi av prosjektet Trygge foreldre på Haugalandet. Les mer om prosjektet Trygge foreldre på Haugalandet her.