Tilskudd til lag og foreninger - søknadsfrist 15. mars 2019

Søknadsfrist for å søke driftstilskudd, husleietilskudd, tilskudd til barne- og ungdomsfunksjonær og egne anlegg er 15. mars 2019. 

Søknadene om tilskudd vil bli behandlet etter bystyrets møte den 3. april 2019.

Bystyret vedtok i 2016 en todeling av administreringen av tilskuddsordningene til lag og foreninger.

Vedtaket innebærer at Idrettsrådet i Haugesund overtar administrasjonen av driftstilskuddet til alle idrettslag i kommunen. Det vil si at Idrettsrådet har ansvar for både driftstilskudd og tilskudd til barne- og ungdomsfunksjonær for idrettslag. 

Retningslinjene for husleietilskudd vil være klare etter bystyrets behandling i møte den 3. april 2019.

Aktuelle søknadsskjema til kommunen finner du her: 

icon Retningslinjer for tilskuddsordningene og oversikt over stipend og priser i HK (166.96 kB)

Ta kontakt med Servicesenteret i Haugesund kommune for mer informasjon, eller dersom dere har spørsmål rundt tilskuddsordningene i 2019.

Utskrift