Vegarbeid sør i Haraldsgata

Denne høsten skal Haugaland Kraft utføre et prosjekt sør i Haraldsgata. Dette prosjektet er også Haugesund kommune med på. Vi skal legge ny asfalt på fortauet og fikse toppdekket, og sammen med Haugaland Kraft Energi skal det settes opp nye gatelys for bedre belysning.

Prosjektet strekker seg fra Salhusvegen 1 og bort til den katolske kirken i Haraldgata, rundt 200 meter lenger nord. Sideveiene med nettstasjonene i strandgata og salhusvegen vil også bli berørt. Her skal vi lage nye kabelgrøfter, nye høyspentkabler, lavspentkabler og fiberrør. Vi skal i tillegg til grøftene oppgradere en nettstasjon ved Strandgata 24. Dette medfører anleggsaktivitet i området og noen strømstanser som vil bli varslet i forkant.

Prosjektet vil sørge for bedre belysning i gaten, nytt toppdekke på fortauene for gående, bedre leveringssikkerhet på strømnettet til kundene våre og en bedre tilrettelegging for fiber til nye kunder.

Har du spørsmål finner du kontaktinformasjon hos Haugaland Kraft her >>>

Haraldsgata fra nord mot sør i område en skal utføre arbeidet. Foto: Haugaland Kraft

Utskrift