Informasjon om hjelpetilbud

Koronakrisen medfører mye usikkerhet og forandring som kan påvirke din psykiske helse. Vi vet at mange opplever uro og bekymring i denne tiden. Ta gjerne kontakt om du trenger noen å snakke med.

Lavterskel psykisk helse
Lavterskel psykisk helse for voksne holder åpent for telefonhenvendelser. Tjenesten er åpen for alle over 18 år uten henvisning fra lege. Du kan selv ta kontakt på telefon 916 57 082. Vi tilbyr telefonsamtaler for støtte, råd og veiledning knyttet til psykisk helse. 

Telefontid alle virkedager mellom klokken 08.00-15.30.

Helsestasjon og skolehelsetjeneste
Er du barn eller ungdom og trenger noen å snakke med? Ta kontakt med vår kontakt/hjelpetelefon psykisk helse på telefon 948 14 968.
Helsestasjon for ungdom kan også kontaktes på telefon 52 74 41 09.

Telefontid alle virkedager mellom klokken 08.00-15.30.

Utskrift