Søknad om tilskudd til drift av egne bygg 2019 (tidligere husleietilskudd)

04.09.2019 godkjente bystyret nye retningslinjer for tilskuddsordningen «søknad om tilskudd til drift av egne bygg». Dette tilskuddet erstatter tidligere husleietilskudd.

Tilskuddet er aktuelt for alle organisasjoner som kan innvilges driftstilskudd etter punkt 4.1. og som driver aktiviteter for barn og unge. Et av formålene med tilskuddet er å gi støtte til foreninger som eier og leier bygg. Størrelsen på tilskuddet avhenger av om tidligere tilbud videreføres eller om det innebærer nye tilbud til medlemmende.

Søknadsfrist er 31.10.2019.

For nærmere informasjon om tilskuddet vises det til vedlagt pdf søknadskjema og oppdaterte retningslinjer .

Utskrift