Offentlig ettersyn av reguleringsplan

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 har plan- og miljøutvalget i møte 22.08.2019 vedtatt å legge følgende planforslag ut til offentlig ettersyn:

Detaljregulering for B13 og B14 Hemmingstad gård RL1793
Hensikten med planen er å tilrettelegge for 4 leilighetsbygg med totalt ca. 100-130 boenheter innenfor B13, samt felt med rekkehusbebyggelse med totalt ca. 40-60 boenheter innenfor B14. For lamellblokkene bli det etablert en felles parkeringsanlegg under bakkenivå. I tillegg etableres det nærbutikk med tilhørende lager innenfor område B13.

Merknader sendes til Enhet for byutvikling innen 24.10.2019.

Alle sakene er lagt ut på Servicesenteret i Kirkegata 85.
Saksdokumenter er også tilgjengelige gjennom Planinnsyn på nett (søk på RL-nummer): http://tema.webatlas.no/haugesund/Planinnsyn

Kontaktinformasjon
Post: Postboks 2160, 5504 Haugesund, e-post: Telefon: 52 74 30 00

 

Utskrift