Kommune- og fylkestingsvalget 2019 - forhåndsstemming

Mandag 9. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Du kan forhåndsstemme i alle landets kommuner til og med fredag 6. september.

Hvem har stemmerett?
Du har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget dersom du oppfyller ett av disse kravene:

  • Du er norsk statsborger, over 18 år eller fyller 18 år i valgåret og er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.
  • Du er statsborger i andre nordiske land (det vil si Danmark, Island, Finland eller Sverige), over 18 år eller fyller 18 år i valgåret og vært registrert bosatt i Norge siden senest 30. juni 2019.
  • Du er øvrig utenlandsk statsborger, over 18 år eller fyller 18 år i valgåret og har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

Forhåndsstemmegiving
I perioden mandag 12. august til og med fredag 6. september kan du forhåndsstemme ved:

Servicesenteret Kirkegata 85
mandag – fredag kl. 09.00 – 15.00

Haraldsgata 76
mandag – fredag kl. 10.00 – 19.00
lørdag kl. 10:00-15.00

Husk å ta med valgkort og legitimasjon (førerkort, bankkort, pass eller lignende).

Ambulerende stemmegiving
Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan komme seg til valglokalet på valgdagen eller til forhåndsstemmingen, kan etter søknad til valgstyret forhåndsstemme hjemme. Søknadsfristen er tirsdag 3. september.
Haugesund valgstyres adresse er: postboks 2160, 5504 Haugesund.
Det kan også tas kontakt på telefon 52 74 30 50 / 52 74 30 52.

Forhåndsstemming på institusjon
I forkant av valgdagen arrangerer Haugesund kommune forhåndsstemming på alle sykehjem, videregående skoler og en rekke andre institusjoner. Oversikt over institusjoner og tidspunkt finner du på www.haugesund.kommune.no/valg

 

Valgstyret i Haugesund kommune

Arne-Christian Mohn
leder

Utskrift