Utleie av basseng på Havnaberg

Fra høsten 2020 har Haugesund kommune ved Havnaberg frisklivssentral og seniorsenterledig kapasitet i bassenget på Havnaberg.

Søkere med rehabiliteringsbehov blir prioritert. Lag, foreninger, bedrifter og enkeltpersoner kan også søke. Vær oppmerksom på at tidligere leietakere må søke på nytt. Søknadsskjema ligger på kommunen sine hjemmesider.

Leietaker må ha gyldig livredningskurs og har livredningsansvar i egne timer i leieperiode. Kurs i livredning tilbys av utleier ved sesongstart.

Pris pr. time kr. 525.- Leieperioden er fra 24.08.20 – 18.06.21

Utleier tar forbehold om at smitteverns regler for bassenganlegg vil kunne endres i tiden som kommer. Dette kan medføre restriksjoner for bruk eller midlertidig stenging.

Søknadsfrist 8. juni 2020

Søknadsskjema finner du her >>>

Basseng Frisklivssentralen

Utskrift