Invitasjon til presentasjon av UngData Haugesund 2022

Haugesund Kommune har våren 2022 gjennomført UngData-undersøkelsen på Ungdomsskolene i kommunen og tallene er klare.

Haugesund Kommune inviterer til presentasjon av resultatene i undersøkelsen presentert av Korus-Vest Stavanger. Vedlagt ligger UngData 2021 for de som ønsker å friske opp minnet på status for ungdomsskoleelevene i Haugesund. Årets UngData vil bli gjort tilgjengelig for deltakere 14. juni.

Presentasjonen foregår i Festiviteten klokken 13.00 - 15.00 og vi ber alle deltakere om å være på plass før møtestart. Det vil være mulig for publikum å stille spørsmål.

Husk å melde deg på via denne lenken.

Kontaktinformasjon

Truls Aarseth
Barne- og Ungdomskoordinator (tidligere SLT koordinator)
E-post
Mobil 909 18 856