Informasjon om opphør av fastlegepraksisen til Svein Gisle Apeland

Fastlege Svein Gisle Apeland skal slutte som fastlege og bli pensjonist og vil med det avvikle sin praksis ved Breidablikk legekontor fra og med 5. juni 2023.

Innbyggere på Apeland sin liste vil bli overført til Gard Helsehus, Nygårdsveien 6 (Gard senter 2. etasje) og få sitt fastlegebehov dekket av vikar(er) inntil ny fastlege tiltrer hjemmelen på permanent basis. Telefonnummer til Gard Helsehus er 52 70 18 00.
- Vi beklager det inntrufne, men er trygge på at de det gjelder vil få nødvendig oppfølging og helsehjelp ved Gard Helsehus, opplyser Tone B. Steinsvåg, helsesjef i Haugesund kommune.