Heder til jubilanter

Endelig var det klart for jubileumsmarkeringer igjen. Kraftig forsinket på grunn av koronapandemien. Onsdag 1. juni og tirsdag 14. juni var det dekket til fest i bystyresalen i rådhuset.

Markering for jubilanter 1. juni 2022 Idar Høviskeland Pedersen Hedersgjestene var dem som har vært ansatt i Haugesund kommune i 25, 35 eller 45 år, og alle som ble feiret hadde egentlig hatt jubileum i 2020 eller 2021. Jubilantene fikk blomster og kunst, og det var også satt av tid til smørbrød og en hyggelig prat over bordet. Arrangementene ble ledet av personalsjef Morten Meland. Det er planlagt ny jubileumsmarkering i løpet av året for dem som har jubileum i 2022. 

Jubileumsmarkering 1. juni. Framme fra venstre: Kristin Vika, Kari Apeland, Per Anders Mildal, Tone Pedersen, Tormod Øvretveit, Gunn Ingvaldsen Fenstad, Odd Johannes Bådsvik, Astrid Bertelsen, Elin B. Anvedsen, Kjell Olsen og Ingunn Stolt-Nielsen. 

Midten fra venstre: Jo Inge Hagland (direktør), Helga Søvik, Audrey Wasbrekke, Anne Lise Hovland, Elna Kjærandsen, Synnøve Vikse, Randi Valen, Åse N. Waage, Inger Elin Faizi, Gørill Leitet Fjære, Lise Marie Lie, Anne Thea Friis Jørgensen, Åse Iren Sakkestad, Ingunn Ingvaldsen og Trine Meling Stokland (varaordfører). 

Bak fra venstre Kjellaug Hansen, Liv Kjersti Kvalevaag, Liv Kari Nesheim, Dagny Torgersen og Kari Håland.  

Jubileumsmarkering 14. juni 2022 Cathrine Grindheim Jubileumsmarkering 14. juni. Framme fra venstre: Åse Kaldheim, Dagmar Iversen, Eli Gaard Fiskå, Åse Norheim, Aslaug Bjønsaas, Hilde Birkeland, Ella K. Bie, Walter M. Gaard, Reidun Espetvedt, Aslaug Lindøe, Heidi Selsås, Margret H. Gretarsdottir, Venke Vikse og Bjørg Raknes Nordahl.

Midten fra venstre: Ole Bernt Thorbjørnsen (kommunedirektør), Margaret Haraldseid, Anita Tollefsen, Elin Haugen, Vigdis Aase Stava, Louise Margrethe Kvitvang, Magnhild Strøm, Liv Jorunn Øvrebø, Liv Aina S. Tverderøy, Anbjørg Samdal, Rakel Bergjord, Borghild Rasmussen Strand, Sølvi Meland Wangen, Anita R. Lygre, Turid Jacobsen, Magny B. Kallevik, Karen Marie Sundve, Gullborg J. Pedersen, Inghild Fludal og Arne-Christian Mohn (ordfører).

Bak fra venstre: Vidar Heimtun, Anne Siw Lilledahl, Karin Stråtveit, Lillian H. Johansen, Helga Synnøve Sørvåg, Tove G. Kvia, Lise Stensland Hallesen, Gjertrud Bakkevig, Sidsel T. Pedersen, Oddny Gjøvåg, Torill Steinagard, Brit Øie Studsvik og Daniel Dossev.