Haukelivegen stengt

Haukelivegen er stengt for gjennomkjøring mens vi arbeider med å reparere skadene etter synkehullet. På grunn av utfordringer og mer arbeid enn antatt vil vegen være stengt frem til 27.08.2021.

Myke trafikanter går via Kopervikgata. Fortau blir gjerdet inn.

Kontaktperson
Hege Berggreen Førland, konsulent teknisk enhet
E-post
Telefon 52 74 45 68 eller 954 51 742