Haukelivegen stengt

Haukelivegen er stengt for gjennomkjøring mens vi arbeider med å reparere skadene etter synkehullet. På grunn av utfordringer og mer arbeid enn antatt vil vegen være stengt frem til 01.12.2021. 

Myke trafikanter går via Kopervikgata. Fortau blir gjerdet inn.

Kontaktperson

Vassbakk & Stol
Kjell Oddvar Svendsen
Telefon 926 96 292
E-post kjelloddvar.svendsen@vassbakk.no