Haugesund Turistforening fikk støtte til integreringsprosjekt

Haugesund Turistforening startet i desember 2022 opp prosjektet "Dugnad som språkpraksis". Prosjektet er støttet med integreringsmidler fra Haugesund kommune.  Nå kan også ditt lag og din forening søke om støtte til integreringsarbeid! 

Bilde av deltakere samlet på Vibrandsøy. - Klikk for stort bildeDeltagere og frivillige i prosjektet "Dugnad som språkpraksis" til Haugesund Turistforening. Haugesund Turistforening

"Dugnad som språkpraksis" er et integreringsprosjekt for nyinnflytta flyktninger til Haugesund. Prosjektansvarlig Belinda Lid Gundersen i Haugesund Turistforening forklarer hvordan det fungerer. 
- I samarbeid med Flyktningetjenesten søker vi deltagere som ønsker språkpraksis sammen med Haugesund Turistforenings frivillige. I prosjektet utfører deltagerne ulike dugnadsoppgaver «skulder ved skulder» med norske frivillige. Her får deltagerne praktisert norskferdighetene. De får økt kunnskap om det norske samfunnet og det gir en fin mulighet for kulturutveksling og skape en god arena for nettverksbygging. I tillegg blir deltagerne kjent med kjernevirksomheten til Haugesund Turistforening, og vi får knyttet til oss nye resurspersoner med innvandrerbakgrunn som kan fungere som en døråpner for nye grupper i samfunnet, opplyser hun.

Mindre grupper

Det er et bevisst valg å ha mindre grupper av deltakere og frivillige og ha språkpraksis over tid. Dette for å skape gode relasjoner og trygghet for deltagerne.
- Mennesker med fluktbakgrunn kan ha stor stressbelastning og traumatiske erfaringer. Men når de opplever trygghet, reguleres stressnivået og en får lettere tilgang til læring og sosial påkobling. Dette er forutsetningen for god integrering, både som aktive medborgere i arbeid, utdanning og fritid. Dette har vi lykkes med. Deltagere uttrykker at de er motiverte for språkpraksisen og takker veldig for at de får bli med på dugnad i dette fellesskapet. En av deltagerne har allerede vært med som ordinær frivillig på et av arrangementene til Haugesund Turistforening, forteller Gundersen. 

- Jeg lærer norsk nå!

En av deltagerne som er med i prosjektet, uttrykker erfaringene sine så langt på denne måten: 
- Jeg er friluftsmann. Jeg er glad i å gå på tur, sykle, spille volleyball og bade. Norge er et fantastisk og de ubegrensede muligheters land. Jeg lærer norsk nå. Det er fint jeg kan lære norsk ikke bare på skolen. Det er viktig å snakke med andre folk i virkeligheten!   

Trenger flere frivillige  

Til dette prosjektet søkte Haugesund Turistforening kommunen om 350 000 kr. Disse midlene har vært veldig viktig for igangsettingen av prosjektet og til at det ble en vellykket oppstart. 
- Vi startet første språkpraksis 7. desember 2022. Vi har skikkelig tro på dette prosjektet både for deltagere, men også som forening. For å få kunne holde prosjektet i gang er vi avhengige av våre fantastiske frivillige som stiller opp i språkpraksisen, og flere frivillige er ønsket. Prosjektet har ingen sluttdato, men er avhengig av midler for å holdes i gang, opplyser Belinda Lid Gundersen i Haugesund Turistforening. 

Les mer om prosjektet til Haugesund Turistforening

Søk om støtte til integreringsarbeid! 

Fristen for å søke om støtte til integreringsarbeid er 20. mars 2023. Du kan søke om støtte til både drift og prosjekt. 

Les mer om støtteordningene og søk her!