Gratis influensavaksine til alle ansatte

Direktør for helse, omsorg og sosiale tjenester, Knut Arne Askeland, kom i dag med informasjon om at Haugesund kommune vil gi gratis influensavaksine til alle ansatte. 

På bakgrunn av innspill fra ansatte i kommunen og i samarbeid med de tillitsvalgte ønsker en å forbygge den kommende sesonginfluensaen ved å gi alle ansatte dette tilbudet. De av våre ansatte som allerede har tatt vaksinen og betalt for dette selv, vil kunne få beløpet refundert av arbeidsgiver. 

Direktør Askeland forteller at en har undersøkt muligheten for å få tak i nok vaksiner samtidig med logistikken rundt gjennomføringen. 

Vaksiner til de ansatte
Mandag 29. november og tirsdag 30. november ble det gitt rundt 400 influensavaksiner til de ansatte som hadde registrert seg i Helseboka via Ansattportalen.

Nå får alle ansatte tilbud om gratis influensavaksine. - Klikk for stort bildeInfluensavaksine til alle ansatte i Haugesund kommune Idar H. Pedersen