Gratis å leie idrettsanlegg for frivillige organisasjoner

Haugesund kommune innfører fra og med skoleåret 2023/2024 vederlagsfri bruk av kommunale idrettsanlegg for frivillige organisasjoner i Haugesund.

Bakgrunnen for tiltaket er å i enda større grad støtte opp om de frivillige organisasjonene og deres innsats for å skape aktivitet for alle - uavhengig av familienes økonomiske situasjon.

Økt deltakelse og lavere kostnader

- Tiden vi står i er økonomisk krevende for mange familier og organisasjoner, og kommunen sammen med frivilligheten må gjøre sitt ytterste for å holde kostnader for deltakelse så lave som mulig. Konsekvensene av pandemien er også synlige med lavere deltakelse og frafall fra idretten. Haugesund kommune ønsker med dette tiltaket å bidra til at terskelen for å skape aktivitet for alle verdsettes i enda større grad og håper dette tiltaket kan bidra til å legge til rette for økt deltakelse, opplyser Kjetil Bårdsen Lande som er virksomhetsleder idrett. 

Tiltaket er en oppfølging av nylig vedtatt temaplan for Kultur, idrett og frivillighet og finansieres gjennom økte politiske bevilgninger til tjenesteområdet.

Bilde av basketball i en kurv. - Klikk for stort bildeFra skoleåret 2023/2024 blir det gratis for frivillige organisasjoner å leie idrettsanlegg. Pixabay