Endring i åpningstiden på Servicesenteret

Vi har redusert åpningstid på Servicesenteret i ukene 29-32

Åpningstiden i perioden er fra klokken 10.00 – 14.00.