Arbeid ved Havnaberg eldresenter

Haugesund kommune skal legge ny overvannsledning langs Havnaberg eldresenter. I den forbindelse må trerekken i fortauet fjernes, deriblant to store almetrær.

Les mer …

Etablering av droppsone i Storasundgata

Haugesund kommune skal etablere droppsone for Lillesund skole i Storasundgata.

Les mer …

Utskifting av AF-ledning ved Flotmyr

Skifte AF-ledning ved Flotmyr og masseutskifting for hele arealet for bussterminalen.

Les mer …

Kirkegata nord (212-222)

Nytt høyspent kabelanlegg Flotmyr til Risøy og oppgradering av VA- nettet for Kirkegata 212-222.

Les mer …

Risøyparken oppgraderes

Arbeidene med oppgraderingen av Risøyparken starter nå i juni.

Les mer …

                      Fant du det du lette etter?        Ja jeg fant det jeg lette etter        Nei, jeg fant ikke det jeg lette etter