Gravearbeid og anleggsdrift

Rundkjøringen ved Amanda storsenter 
Haugesund kommune skal legge ny hovedvannledning fra rundkjøring ved Amanda storsenter fram til Karmøy grense. Ledningstraseen vil gå langs ytterkant av parkeringsplassen til Amanda.

Arbeidene starter i uke 5 og forventes ferdigstilt i løpet av april 2020. Arbeidene utføres av Vassbakk og Stol AS.

I forbindelse med arbeidene vil en mindre del av parkeringsplassen være sperret. Tilkomst for gående til bussholdeplass og underganger i nordvest vil bli sikret under arbeidene.
UFF-konteinere er flyttet utenfor byggegjerde og noe nærmere Amanda storsenter.

Haugesund kommune starter graving ved Amandasenteret på Raglamyr.

 

Gravearbeider Viljarshaugen og Torgersneset

Teknisk enhet har startet arbeidene med å sikre vannforsyningen til Viljarshaugen og Torgersneset. Vannledningsnettet vil nå bli oppdimensjonert. Det vil bli noe redusert fremkommelighet  i anleggsperioden.  Omkjøringer vil bli skiltet.

Bilde som viser hvor det skal graves på Viljarshaugen og Torgersneset.

Gravearbeid på Viljarshaugen og Torgersneset.

                      Fant du det du lette etter?        Ja jeg fant det jeg lette etter        Nei, jeg fant ikke det jeg lette etter