Gravearbeid og anleggsdrift

Gravearbeid i Storasundsgata - informasjon

Oppdatering 21.01.2019:

Arbeidene i Storasundgata er i rute. Det er nå lagt 225 meter rør av totalt 450m, dvs at rørleggingen er halvvegs. På mange måter er det verste unnagjort da Kryssingen av Spannavegen er ferdig og man er over halvvegs med legging av de store overvannsrørene på 2 meter i diameter, på de siste 100 meterene av dette prosjeketet det «bare» 1 meter i diameter på de største rørene, da vil det gå noe fortere. Hvis alt går etter planen og det ikke dukker opp noe (mer) uforutsett er rørleggingen ferdig til slutten av juni. Deretter skal det lages vei og ny sykkelveg med fortau, samt ny belysning. Her holder Statens Vegvesen på med detaljplaner.

Bildet viser dimensjon på rørene i Storasundgata.  Foto: Tor Kåre Mæland

Bildet viser dimensjon på rørene i Storasundgata. Foto: Tor Kåre Mæland

Bildet viser kummer som er satt ned i Storasundgata.  Foto: Tor Kåre Mæland

Bildet viser kummer som er satt ned i Storasundgata. Foto: Tor Kåre Mæland

----

Onsdag 15. august startet Haugesund kommune arbeidet med å skifte gamle vann- og avløpsledninger i Storasundgata. Gravearbeidet påvirker både gående og trafikanter. Prosjektleder i Haugesund kommune, Tor Kåre Mæland, håper på forståelse av at arbeidet vil føre til omkjøringer, økt anleggstrafikk og støy.

Les mer om prosjektet her >>>

Endring av enveiskjøring i Sørhaugata
Haugesund kommune v/Teknisk enhet melder herved om endring av enveiskjøring i Sørhaugata. Det skal nå legges om til kjøring i begge retninger, fra Byparken i nord til krysset Skjoldavegen/Sørhauggata ved parkeringshuset. Omleggingen medfører også at det forsvinner parkeringsmuligheter i Sørhauggata. 

Omleggingen er gjeldende fra fredag 6. april 2018 kl. 10.00. 

Utskifting av vann- og avløpsledninger i deler av Bråvallagata og Stordgata
Haugesund kommune v/Teknisk enhet skal sanere gamle vann og avløpsledninger i deler av Bråvallagata og Stordgata. Arbeidet starter i krysset Bråvallagata/Stordgata og beveger seg østover mot Stordblokkene før neste etappe blir å gå fra krysset og vestover mot Rogalandagata.

Det vil bli en trase på ca. 200m hvor vi skal skifte ut det offentlige vann og avløpsnettet. T. Halleland er engasjert av teknisk enhet til å utføre jobben. Anleggsarbeidene startet i Januar 2018 og antatt ferdigstillelse av arbeidene blir i juni 2018. Det vil bli en midlertidig omkjøring i Bråvallagata og Stordgata i anleggsperioden og det bes om at en viser hensyn og kjører varsomt i området.

Store deler av p-plassen v/Djervhallen vil bli stengt og midlertidig parkering vil bli skiltet til gymnasbane 3 v/Vardhuset. Teknisk enhet vil oppfordre de som bruker veien om Bråvallagata for å komme seg til bleikmyr og nordre bydel om å ta andre veivalg i perioden anlegget pågår.

Pumpestasjon på Gardstøl - ny avløpsledning
Haugesund kommune skal sanere pumpestasjonen på Gardstøl. Det vil bli lagt ny avløpsledning, over en lengde på ca. 370m, som da skal erstatte eksisterende pumpestasjonen. Avløpstraseen starter ved eksisterende pumpestasjon og strekker seg på sørsiden av boligfeltet tilhørende Ramsvollsvegen før den avsluttes i Haraldsvang. T. Halleland AS er engasjert av kommunen til å utføre jobben.

Anleggsarbeidene startet i november, med felling av trær i traseen der ny avløpsledning legges. Gravearbeider vil starte i desember og antatt ferdigstillelse av arbeidet blir i april 2018.

                      Fant du det du lette etter?        Ja jeg fant det jeg lette etter        Nei, jeg fant ikke det jeg lette etter