Etablering av droppsone i Storasundgata

Haugesund kommune skal etablere droppsone for Lillesund skole i Storasundgata.

Fremdriftsplan
Arbeidene startet i uke 35, og er planlagt ferdigstilt i uke 39. Utførende er Vassbakk & Stol.

Om prosjektet
Droppsonen vil se ut som en busslomme, men det vil bli skiltet parkering forbudt og kun tillatt med av- og påstigning. Det vil bli etablert en liten mur i bakkant av droppsonen med rekkverk oppå. Den eksisterende gang- og sykkelvegen opp til broen vil justeres litt lenger inn mot eiendommen i nord.

Kontaktinfo
For nærmere informasjon eller ved spørsmål kontakt
prosjektleder Ole Christian W. Øvrebø
Telefon: 915 60 780
E-post: 

Droppsone Storasundgata

                      Fant du det du lette etter?        Ja jeg fant det jeg lette etter        Nei, jeg fant ikke det jeg lette etter