Utskifting av AF-ledning ved Flotmyr

Skifte AF-ledning ved Flotmyr og masseutskifting for hele arealet for bussterminalen.

Arbeidene startet
i begynnelsen av august og utføres av Vassbakk og Stol.

Planlagt ferdigstilling
Utskifting av ledning skal etter planen være ferdig i løpet av september.
Masseutskifting vil foregå ut november.

Om prosjektet
I forbindelse med at Rogaland fylkeskommune skal etablere ny bussterminal på Flotmyr, skal Haugesund kommune skifte AF-ledning som krysser deler av området. Samtidig med Haugesund kommune sine grøftearbeider vil Rogaland fylkeskommune foreta masseutskifting av hele arealet for bussterminal.

Kontaktperson
Marta Haugsgjerd
E-post: 
Telefon: 52 74 33 23

Flotmyr

                      Fant du det du lette etter?        Ja jeg fant det jeg lette etter        Nei, jeg fant ikke det jeg lette etter