Kirkegata nord (212-222)

Nytt høyspent kabelanlegg Flotmyr til Risøy og oppgradering av VA- nettet for Kirkegata 212-222.

Arbeidene startet
I begynnelsen av august og utføres av Vassbakk og Stol.

Planlagt ferdigstilling
Ved utgangen av oktober.

Om prosjektet
Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Haugaland Kraft som legger nytt høyspent kabelanlegg fra Flotmyr til Risøy. Haugesund kommune oppgraderer VA-nettet i deler av Kirkegata, og separerer ut overvann fra kloakk. Tiltaket skal på lengre sikt gi mindre overvann til renseanlegget på Årabrot.

Kontaktperson
Marta Haugsgjerd
E-post: 
Telefon: 52 74 33 23

Kirkegata nord

                      Fant du det du lette etter?        Ja jeg fant det jeg lette etter        Nei, jeg fant ikke det jeg lette etter