Arbeid ved Havnaberg frisklivssentral og seniorsenter

Haugesund kommune skal i gang med en del arbeid utenfor Havnaberg frisklivssentral og seniorsenter. Publikum og trafikanter bes være ekstre oppmerksomme.

Arbeidet under er planlagt å starte den 4. mai.

  • Ny rullestolrampe langs bygget til inngangen til basseng
  • Utvidelse av fortau for bedre framkommelighet
  • Grave grøft for ny ledning til overvann og avløp

Publikum og trafikanter bes være oppmerksomme og følge til enhver tid gjeldende skilting og anvisninger i anleggsperioden.

Havnaberg frisklivssentral og seniorsenter

                      Fant du det du lette etter?        Ja jeg fant det jeg lette etter        Nei, jeg fant ikke det jeg lette etter