Risøyparken oppgraderes

Arbeidene med oppgraderingen av Risøyparken starter nå.

Les mer …

Arbeid ved Havnaberg frisklivssentral og seniorsenter

Haugesund kommune skal i gang med en del arbeid utenfor Havnaberg frisklivssentral og seniorsenter. Publikum og trafikanter bes være ekstre oppmerksomme.

Les mer …

Ny turvei - Dukkelunden

Haugesund kommune - ved teknisk enhet - skal opparbeide ny turvei mellom Steinsnesvegen/Dukkelunden og Gardtunet.

Les mer …

Graving i Torggata fra 3. mars

I forbindelse med gravearbeider i Torggata mellom Sørhauggata og Haraldsgata, vil det bli redusert framkommelighet. Planlagt oppstart er 3. mars.

Les mer …

Arbeid på gang i Lotheparken

Haugesund kommune kommer til å starte arbeid i Lotheparken torsdag 20. februar.

Les mer …

Gravearbeid og anleggsdrift

Rundkjøringen ved Amanda storsenter 
Haugesund kommune skal legge ny hovedvannledning fra rundkjøring ved Amanda storsenter fram til Karmøy grense. Ledningstraseen vil gå langs ytterkant av parkeringsplassen til Amanda.

Les mer …

                      Fant du det du lette etter?        Ja jeg fant det jeg lette etter        Nei, jeg fant ikke det jeg lette etter