Gravearbeider på Bakaraøy

Haugesund kommune skal skifte ut gamle vann- og avløpsledninger på Bakarøy. Gravearbeidet strekker seg fra krysset D. Danielsens gate – Langgata, nordover til Madsegata, vestover til Skagegata, så nordover til Grannesgata. Total grøftelengde 360 m. Det skal legges altså nye vann-, avløps- og overvannsrør.

Les mer …

Kirkegata nord (212-222)

Nytt høyspent kabelanlegg Flotmyr til Risøy og oppgradering av VA- nettet for Kirkegata 212-222.

Les mer …

Vegarbeid sør i Haraldsgata

Denne høsten skal Haugaland Kraft utføre et prosjekt sør i Haraldsgata. Dette prosjektet er også Haugesund kommune med på. Vi skal legge ny asfalt på fortauet og fikse toppdekket, og sammen med Haugaland Kraft Energi skal det settes opp nye gatelys for bedre belysning.

Les mer …

Arbeid ved Havnaberg eldresenter

Haugesund kommune skal legge ny overvannsledning langs Havnaberg eldresenter. I den forbindelse må trerekken i fortauet fjernes, deriblant to store almetrær.

Les mer …

                      Fant du det du lette etter?        Ja jeg fant det jeg lette etter        Nei, jeg fant ikke det jeg lette etter