Gravearbeid og anleggsdrift

Roglandsgata

Det pågår arbeid i Rogalandsgata i området ved Dropsen eller grenseplassen. Dette arbeidet pågår til og med uke 29. Deretter blir det feriestans i dette prosjektet i ukene 30 - 33.

Etter ferien krysser en Spannavegen før arbeidet med vann og avløp skal være ferdig rundt månedsskiftet august/september. Det vil pågå noe opprydningsarbeider utover i september.

                      Fant du det du lette etter?        Ja jeg fant det jeg lette etter        Nei, jeg fant ikke det jeg lette etter