Bosetting av flyktninger på Risøy

Haugesund kommune tilrettelegger for bosettingen av flyktninger, både ukrainske og andre nasjonaliteter, i kommunale boliger på Risøy.

Vi er i gang med opprustning av kommunale leiligheter på Risøy. En del av flyktningene, uavhengig av hvor de kommer fra, vil kunne bosettes i disse. En del av leilighetene på Risøy er allerede nå klare for bosetting. I første omgang skal 30 av de til sammen 38 leilighetene benyttes. 

Per dags dato ingen av de ukrainske flyktningene blitt søkt overført til Haugesund. Vi bosetter nå personer fra andre nasjonaliteter.

Det er vedtatt i bystyret at Haugesund kommune skal ta imot 100 flyktninger, men statsforvalteren har bedt kommunen om å bosette 300. Det totale antall flyktninger som skal bosetter avhenger av et vedtak i Bystyret i april.

Vi vet ikke når kommunene blir bedt om å bosette flyktninger fra Ukraina, men har startet med klargjøring av leiligheter. Flyktninger vil bosettes i enten privat eller kommunal leilighet ut i fra hva som er mest hensiktsmessig for hver enkelt person eller familie.

Risøy - Nytt uteområde Cathrine Grindheim  

Boliger hvor vi skal bosette flyktninger på Risøy - Klikk for stort bildeKommunale boliger på Risøy Alise Vea