Besøk fra Emden på rådhuset

Emden i Tyskland er en av Haugesunds vennskapsbyer og for tiden er en delegasjon fra Hochschule Emden-Leer på besøk på Høgskolen på Vestlandet sin campus i Haugesund. Da passet det også godt med et besøk på rådhuset der ordfører Arne-Christian Mohn var vertskap. 

Haugesund og Emden har flere sammenfallende interesser, Gassco's rørledning til Emden er en, høyskole med vekt på maritime fag en annen. Historisk og i dag er de maritime næringene fremtredende i begge byene.

De to høgskolene samarbeider også om en masterutdannelse der første semester er obligatorisk i Haugesund og andre semester obligatorisk i Leer, Tyskland. De to partnerinstitusjonene gir hver en profil som kan velges fra tredje semester. Mens Haugesund tilbyr «subsea/offshore operations», har Emden/Leer en retning kalt «sustainable operations».

Bilde av en delegasjon fra Emden som beskte Haugesund i forbindelse med samarbeid rundt maritim utdanning.  - Klikk for stort bildeF.v. Gunnar Yttri (Rector, HVL), Annette Sæther (Head of commerce, Haugesund Municipality) Marcus Bentin (Dean, Faculty of Maritime Sciences, Hochschule Emden-Leer), Prof. Dr. Gerhard Kreutz (President, Hochschule Emden-Leer), Arne-Christian Mohn (Mayor, Haugesund Municipality), Jorunn Steensnæs (Assistant Head of Department, Department of Maritime Studies), Gyda Auestad (Kommunaldirektør Skole) Wenke Meyer (Program Coordinator, Hochschule Emden-Leer), Sverre Meling Jr. (Head of Maritime Forum) og Torbjørn Heyerdahl (Dean, Faculty of Business Administration and Social Sciences, HVL) Foto: Terje Rudi, Høgskulen på Vestlandet