Årets viktigste julekalender!

Barna hjelper brannvesenet å trygge julen!

Haugesund brannvesen og Det lokale eltilsyn underviser i november elever på sjette trinn i grunnleggende brannvern og deler ut Brannvesenets julekalender. Den inneholder adventstidens viktigste budskap: hvordan få en trygg og brannfri høytid.

Brannvesen over hele landet – fra Alta i nord til Flekkefjord i sør – skal besøke barneskoler i sine kommuner før jul. Det betyr at et område på over 1,5 millioner innbyggere er med på denne viktige førjulskampanjen. 

Filmer fra hele landet
Julekalenderen er bygget opp på tradisjonelt vis med luker som skal åpnes hver dag. Bak hver luke finner barna en nettadresse til dagens luke i den tilhørende nettkalenderen (www.brannvesenetsjulekalender.no). Bak lukene i nettkalenderen ligger konkurranser, oppgaver og filmsnutter. Filminnslagene er fra brannvesen og barn fra ulike steder i Norge, og alle innslag handler selvfølgelig om brannforebygging. Haugesund brannvesen har bidratt til innholdet som ligger bak lukene 3. og 9. desember.

Farligst hjemme
Det er dessverre ikke uten grunn at brannvesenet bruker store ressurser på brannforebygging rett før advent. De fleste branner oppstår i boliger, og vi står nå foran en travel og kald tid da vi fyrer i peis og ovn, lager mer mat enn vanlig, pynter med stearinlys og overbelaster det elektriske anlegget med julelys i alle varianter.

Barn gode ambassadører
Brannvesenet ønsker å presisere at det er de voksnes ansvar å passe på at slokkemiddel og røykvarslere er på plass og at brannfarlig pynt og dekorasjon ikke blir brukt. Men brannvesenet er mye i kontakt med barn ellers i året og har god erfaring med denne målgruppen som holdningsambassadører i hus og hjem.

Brannvesenet underviser om grunnleggende brannvern og deler ut julekalendere til 6. klassinger i byen. Fra venstre Øystein Fonnes, Monica Huseby, Frida Garrod og Claudia David.