Formannskapets innstilling/vedtak

Formannskapet har behandlet rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan og kommet frem til sin innstilling/vedtak. Dette legges ut på høring før det skal opp i siste bystyret før jul den 4. desember. 

Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen la frem sitt forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020 - 2023 fredag 25. oktober.

Nå har formannskapet klar sin instilling til budsjett for 2020 og budsjett og økonomiplan 2020 - 2023. Dokumentet finner du her.

Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 >>>

 

Du kan lese kommunedirektørens forslag til forslag til budsjett og økonomiplan digitalt her >>>

Utskrift